عضویت در شبکه های اجتماعی

یکی از اهداف مهم نشریه تعاون و کشاورزی، ارتباط با جهان و انتشار مطالب علمی محققین در شبکه های اجتماعی است. از این رو به عضویت در شبکه اجتماعی لینکدین، آکادمیا،  در آینده شبکه های گرفته است. علاقه مندان میتوانند

اخبار این نشریه علمی را با لینک  https://www.linkedin.com/in/journal-cooperation-and-agricultural-41b168233/ در شبکه اجتماعی لینکدین

شبکه اجتماعی آکادمیا

https://independent.academia.edu/cooperationcooperation

شبکه پابلونز

https://publons.com/dashboard/summary/

شبکه پن پروفایل

https://penprofile.com/members/home

دنبال کنند.