تفاهم نامه

 

انعقاد تفاهم‌نامه بین فصلنامه « تعاون و کشاورزی » وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن علمی تعاون ایران

در تاریخ 29دی ماه  سال 1400 تفاهم‌نامه فصلنامه «تعاون و کشاورزی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن علمی تعاون ایران به منظور همکاری متقابل بین آقای مهندس مهدی مسکنی، معاون امور تعاون به‌عنوان نماینده صاحب امتیاز فصلنامه و آقای دکتر علیقلی حیدری، رئیس انجمن علمی تعاون ایران منعقد شد.‏