راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تدوین مقاله

 

فصلنامه تعاون و کشاورزی، فصلنامه‌ای چندرشته‌ای با دسترسی آزاد است که تحقیقات تجربی اصیل و نیز شواهد بدیع را در زمینه تعاون (با محوریت بخش کشاورزی)، منتشر می‌کند. تمرکز اصلی این فصلنامه بر ابعاد اجتماعی و رفتاری مرتبط با تعاونی‌های کشاورزی و روستایی است. بنابراین، مطالعات (مقالات) اقتصادی مرتبط با حوزه تعاون صرفاً بر مبنای سهم صریح و قابل‌توجهی که می‌توانند در ادبیات مربوطه داشته باشند، مورد توجه قرار می‌گیرند. شیوایی و نحوه نگارش این مقالات می‌بایست به گونه‌ای باشد که توسط محققان این حوزه مورد توجه قرار گیرند. تمامی تحقیقات از رشته‌های مختلف، اعم از تجربی و مروری، به شرط آنکه ارتباط آکادمیکی (تئوریکی) را با عرصه عمل برقرار کنند، در این فصلنامه مورد استقبال قرار می‌گیرند. برخی از محورهای مورد توجه در این فصلنامه (نه تمامی آن‌ها) عبارتند از:

- تولید و تعاون

- عملیات و تعاون

- فرآوری و تعاون

- زنجیره‌های تأمین و ارزش در ساختار تعاونی‌ها

- روستا، توسعه، گردشگری و تعاون

- بازاریابی، تجارت، اشتغال و تعاون

- امنیت غذایی، ایمنی غذایی و تعاون

- نوآوری، دانش‌بنیانی و نهادسازی در چارچوب بخش تعاون

- مصرف و تعاون

- مسائل حقوقی در بخش تعاون

- مدیریت در بخش تعاون

- آموزش، همکاری، کنش داوطلبانه، مسئولیت‌پذیری، مالکیت جمعی، شبکه‌سازی، استقلال و آزادی عمل، انجمن‌های داوطلبانه و ... در چارچوب تعاون

تذکرات مهم

  1. فصلنامه تعاون و کشاورزی تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند. بنابراین، رعایت اصول اخلاقی در تدوین مقالات و رفرنس‌دهی اصولی حائز اهمیت بوده و در این فصلنامه، سرقت ادبی پیش از ارسال مقاله برای داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  2. به‌منظور آنکه ارتباط هر مقاله با محورهای مورد توجه فصلنامه برای هیأت تحریریه، سردبیر و دبیران تخصصی محرز شود، لازم است نویسندگان در مقاله خود حداقل به سه مورد از مقالات منتشرشده در این فصلنامه ارجاع دهند.
  3. مقاله می‌بایست با زبان شیوا و روان نگاشته شود و فاقد اشتباهات نگارشی باشد. لازم به ذکر است که درج نیم‌فاصله‌ها (ctrl + shift + 2) برای واژه‌های مرکب (مانند آن‌ها، همان‌گونه، به‌طور کلی، ناحیه‌ای، منحصربه‌فرد، مجله‌ها) در کل متن مقاله ضروری است (برای مثال، می‌خوانند به جای می خوانند)؛ در غیر این صورت مقاله به نویسنده مسئول باز گردانده خواهد شد. ضمناً، رعایت نکات ویرایشی و نگارشی زیر در تدوین مقالات الزامی است: 1) تمامی علائم نگارشی شامل نقطه، کاما، نقطه‌ ویرگول، علامت سوال، دو نقطه و غیره به واژه قبل از خود چسبیده و از واژه بعدی یک فاصله دارد (برای مثال، بخش تعاون عملکرد مناسبی داشته است.)؛ 2) قبل از باز و بعد از بسته شدن پرانتز و گیومه حتماً درج فاصله ضروری است؛ اما واژه‌های داخل آن‌ها بدون فاصله و چسبیده به آن‌ها نگاشته می‌شوند (برای مثال)؛ 3) استفاده از «ۀ» به جای «ه‌ی» در متن مقالات ارجحیت دارد (برای مثال، استفادۀ کارآمد)؛ 4) معادل واژه‌های غیرمصطلح، ناشناخته یا انگلیسی می‌بایست صرفاً در اولین ارجاع به‌صورت پاورقی ارائه شوند؛ 5) در گزارش کمّی مقادیر و ارقام از درج نقطه (.) یا کاما (,) به جای ممیز (/) اجتناب شود (برای مثال، 3.2 [نادرست] و 2/3 [درست])؛ 6) برای شماره‌گذاری تیترها و یا موارد مربوط به یک موضوع پس از اعداد حتماً از نقطه استفاده شود (برای مثال، 1. )؛ 7) پاورقی‌ها در هر صفحه به‌صورت مجزا شماره‌گذاری می‌شوند و از شمارگذاری پیوسته آن‌ها در کل متن اجتناب شود. ضمناً، پس از شماره از نقطه (.) استفاده شود و واژه‌های انگلیسی می‌بایست با حروف بزرگ آغاز شوند (برای مثال، 1. Footnote). همچنین، ضروری است زیرنویس واژه‌های فارسی از سمت راست و واژه‌های انگلیسی از سمت چپ انجام شود.
  4. صدور گواهی پذیرش برای مقالات داوری‌شده صرفاً پس از تأیید نهایی از سوی ویراستار فنی و سردبیر صورت خواهد گرفت. بنابراین، نویسندگان موظف به انجام اصلاحات خواسته‌شده از سوی آن‌ها بوده و از پیگیری مکرر یا اعتراض به نتیجه فرآیند ارزیابی خودداری نمایند.
  5. در این فصلنامه، از نویسندگان مشابه در یک زمان واحد صرفاً یک مقاله برای بررسی و ارساله به داوری مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین، برای ارسال مقالاتی که اسامی مشابه و یا محتوای همسان دارند، رعایت حداقل فاصله زمانی یک ماهه ضروری است.
  6. شایسته است نویسندگان به‌منظور صرفه‌جویی در زمان و هزینه، پیش از ارسال مقاله به فصلنامه تعاون و کشاورزی، راهنمایی نویسندگان (ارائه‌شده در ادامه همین فایل) را به دقت مطالعه نمایند و تمامی الزامات مندرج در این راهنما را مورد توجه قرار دهند.
  7. نویسنده مسئول می‌بایست قبل از ارسال مقاله به فصلنامه، اسامی نویسندگانی را که در خلق و تدوین مقاله سهیم هستند را به دقت بررسی و نهایی نماید. حذف یا اضافه‌کردن اسامی نویسندگان و یا تغییر ترتیب آن‌ها پس از ارسال مقاله به فصلنامه منجر به تعلیق فرآیند انتشار مقاله خواهد شد. در مواقع ضرروی، نویسنده مسئول می‌تواند برای حذف یا اضافه کردن نام نویسنده(گان)، پس از اخذ مجوز کتبی از سوی سردبیر موارد زیر را به دفتر مجله ارائه دهد: 1) موافقت کتبی از سوی تمامی نویسندگان مبنی بر حذف و اضافه‌کردن نویسنده‌(گان) یا تغییر ترتیب آن‌ها؛ و 2) ارائه دلیل اقناع‌کننده در خصوص این اقدام.

فرمت، ساختار و محتوای مقاله

جدول 1. راهنمای نویسندگان در فصلنامه تعاون و کشاورزی

نوع مقاله

مقالات مورد توجه در فصلنامه تعاون و کشاورزی به شرح زیر است:

مقالات پژوهشی: این دسته از مقالات مشتمل بر اقدام‌پژوهی، آزمون مدل‌ها، تحقیقات تجربی و علمی (کمّی، کیفی و آمیخته) با استفاده از داده‌های میدانی یا مطالعات با تمرکز عملی هستند.

مطالعات موردی: مشتمل بر تحقیقاتی هستند که بر توصیف یا تبیین در خصوص یک سازمان یا نظام خاص متمرکز شده‌اند.

مقالات مروری (مرور ادبیات): مشتمل بر مطالعاتی است که با هدف تفسیر یا نقد ادبیات موجود در یک حوزه علمی مشخص نگاشته می‌شوند. این دسته از مطالعات عموماً با هدف توسعه یک موضوع علمی یا بررسی دیدگاه‌های مختلف در آن حوزه انجام می‌گیرند.

فرمت

تمامی مقالات به‌صورت دو ستونی (در نرم‌افزار Word نسخه‌های 2003 یا 2007) و مطابق با مندرجات جدول 2 تدوین می‌شوند. متن مقاله بر روی کاغذ A4 (با حاشیه بالا و پایین 5 و چپ و راست 5/3 سانتی‌متر) و فاصله خطوط 1 (single) تنظیم می‌شود. 

طول مقاله

مقاله می‌بایست حداکثر متشکل از 7000 تا 8000 واژه باشد (شامل تمامی بخش‌های مقاله از جمله عنوان، چکیده‌های فارسی و انگلیسی، متن اصلی، اشکال، جداول، ضمائم و منابع).

اطلاعات نویسندگان

نویسندگان می‌بایست اطلاعات زیر را به ترتیب و به‌صورت فارسی و انگلیسی در فایل جداگانه‌ای همراه با متن اصلی مقاله به سامانه فصلنامه ارسال نمایند.

نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، گروه آموزشی یا رشته تحصیلی، نام دانشکده، نام دانشگاه، نام استان، نام کشور. آدرس ایمیل و شماره تماس

مثال) علی اسدی، استاد، گروه مدیریت و توسعه، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران. aasadi@ut.ac.ir و 09120000000

Ali Asadi, Prof., Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran. aasadi@ut.ac.ir, 09120000000

تذکر 1: در این بخش از کاربرد عناوین و شاخص‌های آقا، خانم، دکتر، مهندس، عضو هیأت علمی و امثال آن اجتناب شود.

تذکر 2: مقابل نام نویسنده‌ای که عهده‌دار مکاتبات است، عبارت «نویسنده مسئول» درج شود.

تذکر 3: مراتب علمی و معادل انگلیسی آن‌ها به شرح زیر است:

 

استادیار

Assistant Prof.

مربی

Instructor

کارشناس

BSc.

دانشیار

Associate Prof.

دانشجوی دکترا

Ph.D. Student

دانشجوی کارشناسی ارشد

MSc. Student

استاد

Prof.

دکترا

Ph.D.

کارشناسی ارشد

MSc.

 

 

اشکال و نمودارها

اشکال و نمودارها می‌بایست شفاف و خوانا باشند و می‌توان آن‌ها را به‌صورت سیاه و سفید یا رنگی ترسیم نمود. هر نمودار یا شکل می‌بایست شماره‌گذاری شود (برای مثال، شکل 1) و در متن مقاله مورد ارجاع قرار گیرد. اشکال و نمودارها می‌بایست دارای راهنمای (Legend) واضح و گویا باشند. تمامی نمودارها و اشکال به‌صورت وسط‌چین در صفحه قرار می‌گیرند. منبع هر شکل یا نمودار مطابق شیوه‌نامه فصلنامه در زیر آن قید می‌شود. هر نمودار یا شکل با یک سطح خالی فاصله از متن قبل و بعد از خود قرار می‌گیرد. برای ارجاع در داخل متن صرفاً از دو فرمت زیر استفاده می‌شود: 1) همان‌گونه که شکل (1) نشان می‌دهد... و 2) مدل دارای پایایی کامل است (شکل 1). لازم است واژه‌های شکل و نمودار به همراه شماره‌های آن‌ها در متن با رنگ آبی مشخص شوند (مطابق مثال ارائه شده در همین بخش). لازم به ذکر است که برای ارجاع به اشکال و نمودارها در متن، از نگاشتن کلمه شماره بعد از آن‌ها خودداری شود و صرفاً شماره آن شکل یا نمودار به‌صورت ریاضی با یک فاصله بعد از آن درج شود (برای مثال، شکل شماره (1) [نادرست]؛ شکل (1) [درست]) عناوین شکل‌ها و نمودارها در زیر آن‌ها و به شرح زیر (مطابق جدول 2) تنظیم می‌شوند:

شکل (1): شاخص‌های اندازه‌گیری‌شده

جداول

تمامی الزامات مطرح‌شده برای اشکال و نمودارها همواره برای جداول نیز مصداق دارد. لازم به ذکر است که عناوین جداول در بالای آن‌ها درج می‌شود.

عنوان مقاله

عنوان مقاله می‌بایست کوتاه و پرمفهوم باشد (حداکثر 12 واژه). با توجه به اینکه عناوین مقالات اغلب در سیستم‌های بازیابی اطلاعات مورد توجه قرار می‌گیرند، می‌بایست فاقد اختصارات، فرمول یا واژگان ناشناخته باشند. توصیه می‌شود، نام منطقه یا محدوده مورد مطالعه عنصر اصلی تشکیل‌دهنده عنوان نباشد، زیرا فصلنامه تعاون و کشاورزی درصدد انتشار شواهدی است که به توسعه بخش تعاون در سطح کلان کمک نماید.

چکیده (ساختارمند و مبسوط)

چکیده، از متن مقاله مجزا بوده و می‌بایست به‌صورت مستقل قابل ارائه باشد؛ بنابراین، رفرنس‌دهی و استفاده از واژگان اختصاری در آن مجاز شمرده نمی‌شود. نویسندگان می‌بایست چکیده‌ای 250 واژه‌ای به دو زبان فارسی و انگلیسی تدوین نمانید. همچنین، با بسط چکیده انگلیسی، چکیده‌ای مبسوط بین 650 تا 1000 واژه تهیه نمایند. چکیده انگلیسی می‌بایست دقیق و عاری از هرگونه اشتباهات گرامری و دیکته‌ای باشد. لازم به ذکر است که پس داوری، اصلاحات در چکیده فارسی از سوی نویسندگان می‌بایست دقیقاً در چکیده انگلیسی نیز منعکس شود. هر سه چکیده (چکیده مختصر فارسی و معادل انگلیسی آن و چکیده مبسوط انگلیسی) به‌صورت ساختارمند بوده و از بخش‌های زیر تشکیل می‌شوند:

زمینه و هدف: (زمینه بیانگر پیش‌زمینه و مسائل و مشکلات مرتبط با موضوع است که انجام تحقیق را توجیه می‌کند و بستر لازم برای ذکر هدف را فراهم می‌نماید. پس از تبیین زمینه، هدف پژوهش در قالب یک جمله کوتاه به‌صورت شفاف بیان می‌شود).

روش‌شناسی/رهیافت: (در این بخش، شرح مختصری از تکنیک(های)‌ نمونه‌گیری، پاسخگویان/مشارکت‌کنندگان، روش‌های اندازه‌گیری متغیرها و جمع‌آوری داده‌ها و نیز روش‌های یا رهیافت‌های مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها بیان می‌شود).

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: (این بخش می‌بایست مشتمل بر چندین مورد از یافته‌های کلیدی پژوهش باشد. در این بخش حتی‌الامکان از تبیین کمّی (مقادیر عددی) نتایج اجتناب شود. همچنین، لازم است با ترکیب یافته‌های کلیدی و تفسیر و تبیین آن‌ها بر مبنای گمانه‌زنی بخردانه یک جمله کوتاه در قالب نتیجه‌گیری پژوهش ارائه شود).

اصالت/نوآوری: (در این بخش جنبه‌های نوآورانه و منحصربه‌فرد بودن پژوهش (یا نتایج) و حتی‌الامکان کاربردهای آن برای عرصه علم (تئوری و روش‌شناسی) و عمل (مدیران و سیاستگذاران) بیان می‌شود. در صورتی که بخش‌های اختیاری که در ادامه مطرح شده‌اند، در ساختار چکیده گنجانده شوند، ذکر کاربردهای پژوهش ذیل اصالت/نوآوری ضرورت ندارد).

علاوه بر بخش‌های الزامی فوق، چکیده می‌تواند مشتمل بر بخش‌های اختیاری زیر نیز باشد:

محدودیت‌ها/کاربردهای پژوهش: (در این بخش محدودیت‌های تحقیق (و نه مشکلات آن) به‌طور مختصر مطرح می‌شوند. باید توجه داشت که محدودیت‌ها، تعمیم‌پذیری نتایج را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و با مشکلات پیش روی پژوهش یا محدودیت‌های شخص محقق(ان) مانند مشکلات مالی و ... متفاوت هستند).

کاربردهای عملیاتی: (این بخش مشتمل بر کاربردهای پژوهش در عرصه عمل (مدیران و سیاستگذاران) است).

کاربردهای اجتماعی: (این بخش مشتمل بر کاربردهای پژوهش در سطح اجتماعات خاص یا عموم مردم است).

بخش‌های مربوط به چکیده انگلیسی به شرح زیر است (عناوین آبی‌رنگ اختیاری هستند):

Context and purpose.

Methodology/approach.

Findings and conclusions.

Originality.

Research limitations/implications.

Practical implications.

Social implications.

واژگان کلیدی

لازم است بلافاصله پس از چکیده، حداکثر 6 واژه کلیدی ارائه شود. این واژگان برای اهداف نمایه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، بهتر است در انتخاب آن‌ها دقت شود تا مقاله مورد نظر در نتایج جستجو با سهولت بیشتری بازیابی شود. الزاماً واژگان کلیدی همان واژگان به‌کاررفته در عنوان پژوهش نیستند؛ بلکه غالباً برگرفته از یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های مطالعه هستند.

تذکر: از انتخاب نام استان، منطقه مورد مطالعه و در برخی موارد روش تحلیل داده‌ها به‌عنوان واژگان کلیدی جداً پرهیز شود.

مقدمه

در بخش مقدمه می‌بایست دورنمایی کلی از موضوع پژوهش ارائه شود. بنابراین، لازم است نویسندگان از یک دیدگاه عام آغاز کرده و رفته‌رفته به وجه اصلی تمرکز مقاله خود بپردازند و آن را برجسته نمایند. در این بخش می‌بایست با ارائه مستندات توضیح داده شود که موضوع تحت بررسی حائز اهمیت است. بدین منظور ممکن است با ارائه شواهدی متقن وجود یک یا چند مشکل، چالش یا مسأله‌ای جدی مد نظر قرار گیرد. در انتهای بخش مقدمه نویسندگان می‌بایست با استناد به جریان کلی مطالعات داخلی و خارجی 10 سال اخیر (منظور مرور ادبیات یا ارائه پیشینه پژوهش نیست)، شکاف موضوع را نشان دهند و ضمن بیان هدف پژوهش، سهم مطالعۀ خود در ادبیات موضوع و عرصه عمل را تشریح کنند. بنابراین، در انتهای بخش مقدمه می‌بایست اصالت/نوآوری مطالعه به خوبی محسوس باشد.

تذکر: لازم است در تدوین مقدمه، دیدگاه عام و فراگیر در کانون توجه قرار گیرد و محوریت مباحث در ارتباط با چالش‌های کلان و شکاف موضوع شکل گیرد. بنابراین، طرح مشکلات و مسائل مرتبط با منطقه مورد مطالعه، سوژه‌های تحت بررسی و جامعه آماری در قالب مسأله تحقیق یا ضرورت انجام آن به هیچ وجه مجاز شمرده نمی‌شود. مقالاتی که بخش مقدمه را به‌صورت موردی و محدود نگاشته‌اند یا رد پایی از نتایج خود در این بخش بر جای گذاشته‌اند، در این فصلنامه مد نظر قرار نمی‌گیرند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش یک تیتر اصلی در مقالات است که بسته به موضوع و رویه‌هایی پژوهش، ذیل آن عناوین دیگری قابل تعریف است. در این بخش، نظریه‌ها، دیدگاه‌ها، مدل‌ها، الگوها و مطالعات تجربی مطرح و به بحث گذاشته می‌شوند. در مطالعات کمّی اکتشافی و نیز مطالعات کیفی ارائه این بخش اختیاری خواهد بود، به شرط آنکه در بخش مقدمه بحث‌های تئوریکی و تجربی در حد کفایت مطرح شود. در مطالعات تأییدی (فرضیه‌آزما) لازم است هر مفهوم یا متغیر به‌عنوان یک زیرتیتر در این بخش تعیین شود و ضمن تعریف و تدقیق آن (با درج رفرنس)، بحث تئوریکی در خصوص روابط بین مفاهیم یا متغیرها مطرح شود و در نهایت با تبیین مطالعات تجربی مربوطه، فرضیات تحقیق فرموله و ارائه شوند. بدین معنا پیش از ارائه هر فرضیه، زمینه‌ها و توجیه‌های لازم برای آن فراهم شود، به‌نوعی که وجه نوآورانه فرضیه کاملاً مشهود باشد. در انتهای این بخش ارائه فرضیات در قالب مدل مفهومی یا نظری می‌تواند مفید باشد (مشخص کردن هر فرضیه در مدل ضروری است).

روش‌شناسی پژوهش

روش‌شناسی پژوهش یکی از بخش‌های مهم مقاله است که نویسندگان می‌توانند آن را در قالب یک متن یکپارچه یا در قالب زیرتیترهای مجزا ارائه نمایند. برای درک بهتر، توصیه می‌شود این بخش در قالب زیرتیترهای مجزا شامل «طرح پژوهش»، «اندازه‌گیری متغیرها»، «نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها»، «روند تحلیل داده‌ها» ارائه شود. در مطالعات کیفی می‌توان این زیرتیترها را به شرح زیر تعیین نمود: «طرح پژوهش»، «مشارکت‌کنندگان و جمع‌آوری داده‌ها»، «اعتباریابی» و «روند تحلیل داده‌ها».

تذکر: ضروری است نگارش این بخش با استناد به منابع علمی روش‌شناختی و مبتنی بر روند اجرایی پژوهش صورت پذیرد و از کلی‌گویی یا نگارش به شیوه کتب راهنما یا آموزشی اجتناب شود.

یافته‌ها

در این بخش، یافته­های پژوهش در قالب آمار، ارقام، نقل­قول­ها و سایر اطلاعات کمّی و کیفی مورد نیاز ارائه می­شوند. توصیه می­شود برای نمایش اطلاعات و داده­ها حتی­الامکان از جدول، شکل و نمودار استفاده شود. «یافته­ها» یک تیتر اصلی در تمامی مقالات به شمار می­رود و نویسندگان می­توانند به فراخور موضوع و اهداف پژوهش از زیرتیترهای مختلفی در این بخش استفاده نمایند. لازم به ذکر است که در صورت تلفیق «بحث» با «یافته­ها» عنوان این بخش از مقاله به «یافته­ها و بحث» تغییر نام می­دهد و لازم است نویسندگان نتایج هر بخش از کار خود را با ادبیات پیشین پیوند بزنند و با گمانه­زنی بخردانه، به تبیین نتایج خود بپردازند.

تذکر 1: نویسندگان می­بایست متناسب با هر هدف پژوهشی، یافته­هایی دقیق و مبتنی بر آمار و ارقام ارائه دهند و در نگارش یافته­ها از ادبیات علمی مناسب (برای نمونه ادبیات آماری در پژوهش­های کمّی) استفاده نمایند.

تذکر 2: مادامی که نویسندگان برای نمایش اطلاعات و داده­های پژوهش، از جدول، شکل یا نمودار استفاده می­کنند، ضروری است که در توضیحات متنی به تفسیر این اطلاعات بپردازند و از تکرار مجدد آن­ها اجتناب نمایند.

بحث و نتیجه‌گیری

«بحث و نتیجه­گیری» تیتر اصلی تمامی مقالات فصلنامه تعاون و کشاورزی به شمار می­رود و در صورتی که نویسندگان بحث مورد نظر خود را در بخش یافته­ها انجام دهند، عنوان این بخش به «نتیجه­گیری» تغییر می­یابد. به نویسندگان قویاً توصیه می­شود که با تعیین یک یا چند مورد از زیرتیترهای «کاربردهای عملی پژوهش»، «کاربردهای نظری پژوهش»، «پیشنهادهای کاربردی» و «محدودیت­های پژوهش و جهت­گیری­های آتی» در بخش «بحث و نتیجه­گیری» دستاوردهای پژوهش خود را برجسته نمایند (این عناوین در ادامه تشریح شده‌اند).

در فرآیند تدوین بخش نتیجه­گیری، ابتدا می­بایست مسأله و هدف پژوهش در دو یا چند جمله کوتاه تبیین شود و در صورتی که «بحث» از یافته­ها مجزا و به این بخش واگذار شده باشد، نویسندگان می­بایست با تمرکز بر هر یافته و هدف متناظر آن، یک بحث منسجم، شفاف و علمی مطرح نمایند و نتایج کار خود را با ادبیات تئوریکی و تجربی پیشین پیوند بزنند. لازم به ذکر است که صرف تبیین همسویی یا غیرهمسویی یافته­های پژوهش با ادبیات پیشین کفایت نمی­کند و نویسندگان می­بایست دست به تبیین بزنند و اصالت اثر، یافته­های جدید و منحصربه­فرد مطالعه خود را برجسته نمایند. در ادامه لازم است، سهم پژوهش (Contribution) در ادبیات موضوع و نیز چگونگی حصول به هر سهم به­صورت مورد به مورد و کاملاً شفاف مشخص گردد. نویسندگان می­توانند سهم پژوهش را به اختیار خود قبل از انجام بحث مطرح نمایند و سپس بحث مورد نظر را ارائه دهند.

«کاربردهای عملی پژوهش» و «کاربردهای نظری پژوهش» دو محور مهم در بخش نتیجه­گیری است که به اختیار نویسندگان در قالب زیرتیترهای جداگانه در بخش نتیجه­گیری و یا در قالب متن تلفیق­شده با نتیجه­گیری مطرح می­شود. کاربردهای عملی پژوهش (برای مدیران و سیاستگذاران) بر این موضوع متمرکز است که پژوهش انجام­شده چه دستاوردهایی برای عرصه عمل در پی دارد. چه بینش، درک یا دانشی برای مدیران و سیاستگذاران فراهم کرده و این مهم از طریق چه فرآیندی در پژوهش محقق شده است (منظور فرآیندی جدید است که صرفاً مختص کار پژوهشی نویسندگان است)؟

کاربردهای نظری پژوهش (برای ادبیات موضوع) نیز بر این امر دلالت دارد که پژوهش انجام­شده برای عرصه علم چه دستاوردهایی دارد و چه بینش یا دانش جدیدی ایجاد کرده است؟ این دستاوردها، دانش یا بینش جدید از طریق اجرای چه فرآیند پژوهشی جدید و نوآورانه به دست آمده است؟

لازم به ذکر است که کاربردهای پژوهش (Implications) با پیشنهادهای پژوهش (Recommendations) کاملاً متفاوت بوده و نویسندگان می­بایست میان این دو موضوع تفاوت قائل شوند. ممکن است نویسندگان پس از تبیین کاربردهای پژوهش، حسب بینش و درک خود از تجارب پژوهشی، پیشنهادهایی کاربردی بر مبنای یافته­های پژوهش ارائه دهند.

در نهایت، نویسندگان می­بایست محدویت­های پژوهش خود را به­طور شفاف و به دور از سوگیری مطرح نمایند و برای پژوهشگران آتی در محور پژوهشی خود پیشنهاد ارائه دهند و جهت­گیری­های مطالعاتی آتی را ترسیم کنند. بیان محدودیت­های پژوهش برای مقالاتی که فصلنامه تعاون و کشاورزی را مد نظر قرار می­دهند، یک ضرورت به شمار می­رود. محدودیت­های پژوهش مجموعه عناصری را شامل می­شود که تعمیم­پذیری یافته­ها را کاهش می­دهند و می­بایست یافته­های پژوهش نیز بر مبنای همین محدودیت­ها تفسیر شده باشند.

تذکر 1: تکرار مجدد یافته­ها در بخش نتیجه­گیری و بی­توجهی در تدوین یک نتیجه ­گیری عمیق که نوآوری/اصالت پژوهش را به تصویر بکشد، منتج به رد مقاله از سوی سردبیر در مراحل اولیه ارزیابی خواهد شد.

تذکر 2: مواردی همچون عدم دسترسی به داده­های دقیق، عدم مشارکت پاسخگویان، زمان­بر بودن جمع­آوری داده­ها، هزینه­بر بودن انجام پژوهش و غیره بیانگر مشکلات پیش روی فرآیند پژوهش و پژوهشگران بوده و ارتباطی با محدودیت­های تحقیق ندارند. بنابراین، از ذکر این­گونه موارد در قالب محدودیت­های پژوهش جداً خودداری شود. برای مثال، ممکن است دو مورد از محدویت­های پژوهشی که اثرات همه­گیری کروناویروس را بر عملکرد تعاونی­ها در استان تهران سنجیده است، بدین شیوه بیان شود: 1) از آنجا که اثرات کروناویروس بسته به برخی ویژگی­ها مانند وضعیت زیرساخت­ها، جمعیت و برخورداری از شاخص­های بهداشتی در بخش­های مختلف خدماتی استان­های گوناگون متفاوت است، به نظر می­رسد نتایج این تحقیق برای بخش تعاون در برخی از استان­های کشور که شباهت ساختاری و عملکردی کمتری به استان تهران دارند، با احتیاط قابل تعمیم باشد؛ و 2) از آنجا که در این مطالعه، به­طور غالب شرکت­های تعاونی­ دارای عملکرد متوسط و کمتر از آن مد نظر قرار گرفته­اند، به نظر می­رسد نتایج حاصله برای تعاونی­های با عملکرد قوی کاربرد محدود داشته باشد. بدین ترتیب مطالعات آتی می­توانند اثرات کروناویروس را در یک نگاه تطبیقی بر مبنای سطح عملکرد مورد توجه قرار دهند و اثر شاخص­های مهم در این زمینه را مدل­سازی نمایند.

مشارکت نویسندگان

مشارکت ­نویسندگان می‌بایست در بخش­های مختلف پژوهش شامل «مفهوم­پردازی»، «روش­شناسی و نرم­افزار»، «جمع­آوری داده­ها و اطلاعات»، «تحلیل داده­ها و اطلاعات»، «بررسی و پایش»، «نگارش، بازبینی و ویرایش»، «نظارت و سرپرستی»، «مدیریت پروژه» و «تأمین مالی» مشخص گردد. این بخش در قالب یک تیتر جداگانه در انتهای مقاله (پس از نتیجه‌گیری) ارائه می‌شود. برای مثال، برای مقاله­ای با دو نویسنده، مشارکت نویسندگان به شیوه زیر تدوین می­شود:

علی اسدی: (مفهوم­پردازی، روش­شناسی و نرم­افزار، جمع­آوری داده­ها و اطلاعات، بررسی و پایش، نگارش، بازبینی و ویرایش، مدیریت پروژه، و تأمین مالی)؛  خلیل کلانتری: (مفهوم­پردازی، روش­شناسی و نرم­افزار، تحلیل داده­ها و اطلاعات، نظارت و سرپرستی، و تأمین مالی).

تشکر و قدردانی

این بخش اختیاری بوده و نویسندگان می­توانند از تمامی دست­اندرکاران پژوهش شامل سازمان­های حامی، پژوهشگران پشتیبان، مشارکت­کنندگان (از جمله پاسخگویان و سایر کنشگران) حداکثر در دو جمله تشکر و قدردانی به عمل آورند.

عدم تعارض منافع

 

طی اظهار عدم تعارض منافع از سوی نویسندگان، وجود ارتباط شخصی و اقتصادی میان نویسندگان، ویراستاران و حتی سردبیران مجلات که می­تواند به­طور ناعادلانه­ای بر تصمیم­گیری در جهت چاپ و انتشار مقالات تأثیرگذار باشد، نقض می­شود. بنابراین، عدم تعارض منافع نویسندگان می­بایست به­طور شفاف اظهار شود. بدین منظور لازم است نویسندگان عدم فرم تعارض منافع خود را در قالب فایل جداگانه­ای در زمان ارسال فایل اصلی مقاله، در سامانه بارگذاری نمایند.

ضمائم

ضمائم مشتمل بر محتوایی است که بنا به تشخیص نویسندگان از بدنة اصلی مقاله منفک شده و در قالب بخش جداگانه­ای در انتهای مقاله ارائه می­شود. این محتوا می­تواند شامل توضیحات، فرمول، شکل، پرسشنامه یا هر مطلب دیگری باشد که نویسندگان برای توضیح بیشتر در خصوص شاکله اصلی مقاله ارائه می­دهند. ضمائم می­بایست در قالب اعداد 1، 2، 3 و ... شماره­گذاری شوند. 

References

تمامی منابع مورد استفاده در مقالات می­بایست به زبان انگلیسی تدوین شوند. بنابراین، ضروری است، مقالات فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شوند و در فهرست منابع در انتهای آن­ها عبارت In Persian درج شود (برای مشخص­بودن این امر که اصل مقاله به زبان فارسی نگاشته شده است). در متن مقالات نیز تمامی منابع با زبان انگلیسی بیان می­شوند؛ مگر در مواردی که منبع در آغاز جمله باشد. در چنین حالتی نام نویسندگان به­صورت فارسی درج می­شود و در داخل پرانتز مقابل آن معادل انگلیسی و سال آن قید می­گردد (برای مثال، اسدی و همکاران (Asadi et al., 2021) معتقدند که ...).

پیش از ارسال مقاله به فصلنامه، اطمینان حاصل شود که هر منبعی که در متن مقاله به کار رفته در فهرست منابع (در انتهای مقاله) نیز وجود دارد و بالعکس. بنابراین، ضروری است تمامی منابع مورد استفاده در مقالات با استفاده از یکی از نرم­افزارهای EndNote یا Mendeley تنظیم شوند. لازم به ذکر است که پس از اخذ خروجی از نرم‌افزارهای فوق می‌بایست لینک هر رفرنس در متن با رفرنس متناظر در انتهای مقاله برقرار باشد؛ به‌طوری که با کلیک بر هر ارجاع متنی بتوان به‌طور مستقیم به فرمت مشروح آن در انتهای مقاله دست یافت. لازم به ذکر است که رفرنس‌های داخل متن می‌بایست با رنگ آبی مشخص شوند.

تذکر 1: مقالاتی که منابع آن­ها به­صورت دستی (بدون استفاده از نرم­افزار) تنظیم ­شده باشد، به نویسنده مسئول بازگردانده خواهد شد.

 ارجاع به منابع منتشرنشده و یا گفتارهای محاوره­ای در مقالات توصیه نمی­شود و در صورت لزوم می­بایست در فرمت علمی و مشخص در فهرست منابع ارائه شوند. رفرنس­دهی در فصلنامه تعاون و کشاورزی بر مبنای آخرین نسخه از شیوه ­نامه APA (American Psychological Association) انجام می­گیرد و الزاماً می­ بایست با استفاده از نرم ­افزارهای فوق­الذکر صورت پذیرد (به­ طوری که هر منبعِ مشخص­شده در متن با متناظر خود در فهرست منابع (در انتهای مقاله) لینک باشد). ذکر ULR و/یا DOI برای منابع مندرج در فهرست انتهایی مقاله ضروری است. به­ طور کلی، برخی از شیوه ­های ارجاع ­دهی برای مقالات، کتاب­ها و سایر منابع در ادامه ارائه شده است. نویسندگان برای آشنایی با روش ارجاع­ دهی به سایر منابع می­توانند به شیوه­نامه APA مراجعه نمایند.

تذکر 2: در خصوص مقالات و کتاب­هایی که سه تا پنج نویسنده در خلق آن­ها نقش داشته­اند، برای اولین بار ارجاع در متن، نام تمامی نویسندگان ذکر می­شود و در دفعات بعدی صرفاً نام نویسنده اول به همراه et al., و سپس سال انتشار درج می­شود (به مثال­های جدول زیر توجه شود) (این مورد در نسخه‌های جدید شیوه‌نامه APA در حال تغییر است و نویسندگان موظف به رعایت اصول مندرج در آخرین نسخه از این شیوه‌نامه هستند).

تذکر 3: در هنگام نگاشتن منابع حتماً از نرم ­افزار استفاده شود و پس از پایان کار ضروری است تمامی منابع از حیث ترتیب قرارگیری اجزاء (نام نویسندگان، سال، عنوان، نام مجله، شماره، صفحات و غیره) و نیز درج علائم نگارشی (کاما، نقطه و غیره) کنترل شوند.

 

نوع

درون متن

در فهرست منابع

مقاله با حداکثر سه نویسنده

(Lerman & Parliament, 1991)

Lerman, Z., & Parliament, C. (1991). Size and industry effects in the performance of agricultural cooperatives. Agricultural Economics, 6(1), 15–29. https://doi.org/10.1016/0169-5150(91)90013-B.

مقاله با سه تا پنج نویسنده در اولین ارجاع­دهی

(Mahazril‘Aini, Hafizah, & Zuraini, 2012)

Mahazril‘Aini, Y., Hafizah, H. A. K., & Zuraini, Y. (2012). Factors affecting cooperatives’ performance in relation to strategic planning and members’ participation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 100–105. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.098

مقاله با سه تا پنج نویسنده در دومین ارجاع­دهی و بیشتر

(Mahazril‘Aini et al., 2012)

مقاله با شش و بیش از شش نویسنده

(Wagner et al., 2014)

Wagner, C., Mannion, R., Hammer, A., Groene, O., Arah, O. A., Dersarkissian, M., & Suñol, R. (2014). The associations between organizational culture, organizational structure and quality management in European hospitals. International Journal for Quality in Health Care, 26(suppl_1), 74–80. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzu027.

مقاله پذیرفته شده در حال انتشار

(Vasquez, Madrid, & Niven, in press)

Vasquez, C. A., Madrid, H. P., & Niven, K. (in press). Leader interpersonal emotion regulation motives, group leader–member exchange, and leader effectiveness in work groups. Journal of Organizational Behavior.

 

کتاب  (قاعده تعداد نویسندگان مربوط به مقالات برای کتب نیز مصداق دارد).

(Wright, 2014)

Wright, C. (2014). Worker cooperatives and revolution: History and possibilities in the United States. BookLocker.

 

یک فصل از کتاب

(Kim, Cohen, & Netessine, 2017)

Kim, S. H., Cohen, M. A., & Netessine, S. (2017). Reliability or Inventory? An Analysis of Performance-Based Contracts for Product Support Services. In Handbook of information exchange in supply chain management (pp. 65–88). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32441-8.

 

مقاله کنفرانسی

(Schotanus, 2005)

Schotanus, F. (2005). Cooperative purchasing within the United Nations. In 14th Annual IPSERA Conference 2005 (pp. 961–973). Researches in Purchasing and Supply Management.

 

وب سایت

(FAO, 2021)

FAO. (2021). Cooperatives and Producer Organizations. Retrieved from https://www.fao.org/partnerships/cooperatives/en/

 

پایان­نامه یا رساله

(Lavaei Adaryani, 2019)

Lavaei Adaryani, R. (2019). Designing a model of livestock production cooperatives networking towards reorganizing the supply chain of major livestock products. University of Tehran. Retrieved from http://utdlib.ut.ac.ir/Search/DocumentDetails/170352?HighlightWords

 

 

 

 

 

جدول 2. اندازه و نوع قلم­ها برای تدوین مقالات

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Titr

14

برجسته

نام و نام خانوادگی (در فایل جداگانه)

B Mitra

12

نازک

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

10

برجسته

عنوان بخش­ها

B Titr

5/12

برجسته

عنوان زیر بخش­ها

B Titr

5/11

برجسته

عنوان چکیده

B Titr

11

نازک

زیربخش‌های چکیده

B Titr

10

نازک

متن چکیده

B Mitra

5/11

نازک

واژگان کلیدی

B Mitra

9

برجسته ایتالیک

متن اصلی

B Mitra

13

نازک

منابع درون متن (انگلیسی)

Times New Roman

10

نازک

زیر نویس فارسی

B Mitra

10

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B Mitra

10

برجسته

عنوان سرستون­های جدول‌ها

B Mitra

10

برجسته

متون فارسی درون جدول‌ها

B Mitra

10

نازک

عبارات لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

8

نازک

عنوان انگلیسی

Times New Roman

13

برجسته

عنوان چکیده‌های انگلیسی

Times New Roman

12

برجسته

عناوین زیربخش‌های چکیده انگلیسی

Times New Roman

11

برجسته

منابع

Times New Roman

11

نازک

 

 

 

 تماس با ما:

تلفن: 86732123-021

دورنگار(فکس): 86732123-021

واتس آپ: 09038138456

 نشانی سایت:                                                  www.ajcoop.mcls.gov.ir

 آدرس الکترونیکی:      ajcoop.mcls@gmail.com      ehyaee.hre@gmail.com

 آدرس فصلنامه:

آدرس پستی:  تهران - خیابان شهید بهشتی - ضلع جنوبی میدان تختی - ساختمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - کد پستی 1576853814

 

ملاحظات:

 - مسئولیت نوشتن مشخصات شخصی و شغلی به‌صورت صحیح اعم از فارسی و انگلیسی به عهده خود نویسندگان می‌باشد.

- تهیه چکیده صحیح انگلیسی که با چکیده فارسی اعم از عنوان و متن مقاله همخوانی داشته باشد، الزامی است.