اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار مجله تعاون وکشاورزی، نشر پژوهش‌های بنیادی و کاربردی نوآورانه و با کیفیت بالا در حوزۀ مطالعات تعاون با رویکرد بین رشته‌ای است