دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، خرداد 1397، صفحه 1-196 
شناسایی مخاطرات اثر‌گذار بر مدیریت شرکت‌های تعاونی کشاورزی در منطقه سیستان

صفحه 75-97

10.22034/ajcoop.2018.66631

شایان شهریاری مقدم؛ محمود احمدپور برازجانی؛ حمید محمدی؛ ولی الله سارانی


طراحی الگوی تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام

صفحه 119-145

10.22034/ajcoop.2018.66633

کرم رضا رستمی؛ اردشیر شیری؛ اسفندیار محمدی؛ علی یاسینی