دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، آذر 1397، صفحه 1-192 
آسیب‌شناسی صلاحیتی شوراهای اسلامی در حقوق ایران

صفحه 171-192

محمد رضا معین فرد؛ محمد کاظم عماد زاده؛ مرتضی طبیبی