دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 1-172 
تأثیر حمایت های اجتماعی و سطح کیفیت زندگی شغلی در توانمندسازی روانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان

صفحه 29-66

مهدی دهقانی سلطانی؛ سیمین دخت حامدی؛ پیمان جهانشاهی جواران؛ حمید رضا آل طه؛ حسین فارسی زاده


نقش شرکت‌های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام

صفحه 87-106

رویا اشراقی سامانی؛ ثریا فتاحی؛ حامد چهارسوقی امین


نقش تعاونی های تولید در کاهش هزینه مبادله واحدهای کسب و کار سیب زمینی در شهرستان قروه

صفحه 125-147

محمدامین شریفی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ امیرحسین علی بیگی؛ سهراب دل انگیزان