دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 1-254 
طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور با استفاد از رویکرد ترکیبی

صفحه 138-162

10.22034/ajcoop.2022.295728.1708

طاهره یادگاری طاهری؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی رازی؛ سید عبدالله حیدریه


بهره‌وری شرکت‌های تعاونی صید پره استان گیلان

صفحه 163-187

10.22034/ajcoop.2022.307538.1737

هاجر قنبرزاده لیاولی؛ فرشید اشراقی؛ افشین عادلی؛ اعظم رضایی