دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، دی 1394، صفحه 1-134 
عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

صفحه 1-15

فضل الله عزیز پور فرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ حسن صدیقی


امکان سنجی استقرار تعاونی های آب بران در استان گیلان

صفحه 65-89

منوچهر پارسافر؛ محمدصادق الهیاری؛ غلامرضا پیکانی؛ محمد کاوسی کلاشمی