دوره و شماره: دوره 22، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 1-173 
2. بررسی کارایی فنی شرکتهای تعاونی گاو شیری در استان کهگیلویه و بویر احمد

صفحه 21-41

ابراهیم مهرجو؛ رضا مقدسی؛ میر مهیار میر صالح پور؛ نظیر مهرجو


5. عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکتهای تعاونی فعال استان فارس

صفحه 85-107

مصطفی شکریزاده سعادت آباد؛ هاشم ولی پور؛ حمید محمدی