دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 1-148 
عوامل مؤثر بر مشارکت اعضا در مدیریت شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان

صفحه 1-26

ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ سلیمان قادرزاده


تأثیر تعاونی‌های جنگلداری در حفاظت و احیای جنگل‌های استان گیلان

صفحه 45-63

راهله استادهاشمی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ فرزاد اسکندری


راهکارهای توسعة کارآفرینی در تعاونی‏های صنایع دستی استان کردستان

صفحه 125-148

مسلم سواری؛ مرتضی مخلص آبادی فراهانی؛ علی اصغر میرکزاده