دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 1-300 
ارزیابی ظرفیت نهادی در مدیریت مشارکتی آب، مورد مطالعه تعاونی پیوند شهرستان آق‌قلا

صفحه 275-300

10.22034/ajcoop.2021.128259

لیلا تبریزی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ عبدالوهاب قزل