دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 1-186 (بهار 1398) 
نقش ابعاد مدیریت زنجیره تأمین پایدار در عملکرد پایداری تعاونی‌های کشاورزی استان مازندران

صفحه 1-34

ندا طهماسبی روشن؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید حبیب الله میر غفوری؛ سید حیدر میر فخرالدینی


موانع کارآفرینی زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه

صفحه 133-152

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ نادیا آنی