نقش سیستم‌های اطلاعاتی در فرایند برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت کسب و کار- دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

با توجه به منشأ درونی مشکلات تولید و تجارت محصولات کشاورزی کشور، این پژوهش با هدفِ بررسی وضعیت موجود برنامه‌ریزی و نقش سیستم‌های اطلاعاتی در برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی ایران در راستای طراحی یک سیستم‌ اطلاعاتی کشاورزی اثربخش انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر گردآوری داده‏ها، توصیفی- پیمایشی و از نظر ماهیت، تحلیل  کیفی بود. اطلاعات این تحقیق از طریق بررسی مستندات و گزارش‌ها و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و انتخاب و مصاحبه با مدیران و کارشناسان حوزة مدیریت و برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه جمع‏آوری و به روش مضمونی (تِم) تحلیل شد. نتایج نشان داد  که در حوزة برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی، ضعف اطلاعاتی شدید وجود دارد و تبادل اطلاعات به‌صورت سیستمی بین کشاورزان از یک‏سو و از سوی دیگر، میان کارشناسان حوزة کشاورزی با کشاورزان و سایر ذی‏نفعان با همدیگر وجود ندارد و لذا طراحی سیستم جامع اطلاعات کشاورزی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information Systems in the Process of Planning Agricultural Production

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mahmoudi 1
  • Hamidreza Yazdani 2
  • Mousa Najafi 3
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 Tehran University - Farabi Branch
چکیده [English]

Given the intrinsic origin of the problems of agricultural production and trade in Iran, this study aimed to examine the current state of planning and the role of information systems in the planning of agricultural production in Iran to design a system effective agricultural information. This research, in terms of purpose, is descriptive and the survey, in terms of data collection, is descriptive and, in terms of the nature of the analysis, qualitative. Required information was obtained through the purposeful sampling method and through the analysis of themes, through the analysis of documents and reports and interviews with managers and experts in the field of management and planning of crop production and information technology of the Ministry of Agricultural Jihad and its affiliated organizations.The results showed that in the agricultural field of Iran, there was no systematic exchange of information about farmers between farmers, agricultural experts with farmers and other stakeholders. Therefore, the use of information systems in the agricultural field was not only necessary, but also obligatory in Agriculture management has been identified so the comprehensive information Agriculture system is provided and a comprehensive agricultural information system and design is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural information systems
  • Production plan
  • Agricultural products
اتاق بازرگانی تهران (1396). روند تغییرات سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران: تحلیل بازار کشاورزی. بازیابی شده از http://iranagrimarket.ir/analysis/iam-1396175374.
استونر، جمیز ای.اف. آر،. ادوارد فری‌ من و دانیل آر. گیلبرت (1393). مدیریت. ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی (جلد اول ، چاپ هشتم). تهران : دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اصنافی، م. (1394). وقتی در کشاورزی سیستم اطلاعاتی مدیریتی نداریم. جامعه خبری تحلیلی الف. بازیابی شده از  http://alef.ir/vdcawynei49n6o1.k5k4.html?314906    
امینی فر، ز.، کریمی نژاد ن. و اعرابی، م. (1393). انتخاب و اولویت‌بندی شاخص‌های پایداری در مدیریت زنجیره تأمین کشاورزی به کمک روش AHP. کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گردشگری. تبریز. بازیابی شده از http://www.civilica.com/Paper-ICSDA-ICSDA01_0520.html.
بابایی، م.، جباری، م. و اسد زاده، ن. (1394). نقش هوش تجاری در مدیریت زنجیره تأمین نهاده‌ها. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی منطقه آزاد انزلی. مرکز بین المللی ارتباطات دانشگاهی، توسعه کارآفرینان دانشگاهی، تیرماه 1394.
حسین زاد، ج.، نامور، آ.، حیاتی، ب. و پیش بهار، ا. (1393). تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تأکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 24 (2)، 41-54.
داداش پور، ع.‌ا. (1391). بررسی نقش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی. رشت: دانشگاه گیلان. بازیابی شده از http://www.civilica.com/Paper-ISCCONFERENCE01-ISCCONFE RENCE01_047.html
رضائیان، ع. (1393). سیستم اطلاعات مدیریت (مدل‌سازی اطلاعات). تهران: سمت.
زنگی‌آبادی، ع. و ابوالحسنی، ف. (1392). کاربرد GIS و RS در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین با تأکید بر زیربخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان اصفهان). فصلنامه پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 86 ، 63-73.
گنجی مراد، ا.ح. (1397). گذار کشاورزی از سنتی به مدرن، راه نجات آب ایران. تهران: ایرنا. بازیابی شده از  http://www.irna.ir/fa/News/83060383.
محمودی، س. م. (1394). سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت. تهران: دانشگاه تهران.
محمدپور، ا. (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش2(منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی). تهران: نشر جامعه شناسان.
میرزاجان، ا.ح.، پیرایش نقاب، م.ع. و فعال، ف.(1391). طراحی یک مدل زنجیره تأمین پویا برای محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت محصول. نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع. انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بهمن 1391.
نجفی، ب. (1380). بررسی نوسانات قیمت سیب‌زمینی و پیاز در ایران. تهران: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
Aldosari, F., Al Shunaifi, M.S., Ullah, M.A., Muddassir, M., & Ali Noor, M.  (2017). Farmers’ perceptions regarding the use of Information and Communication Technology (ICT) in Khyber Pakhtunkhwa, Northern Communication.  Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 18 (2), 1-7.
Baethgen, Walter E., Berterretche, M., & Gimenez, A. (2016). Informing decisions and policy: the national agricultural information system of Uruguay.  Agrometeoros, Passo Fundo, 24 (1), 97-112.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Husaini, S.A. (2018). Web-based information system design of agricultural management towards self-sufficiency local food in North Aceh. Journal of Physics, 953 (1), 1-12.
Karunarathna, KNNS., & Vidanagama, DU. ( 2015). E-farmer Management System for Agrarian Service Centre in Sri Lanka. Proceedings of 8th International Research Conference, KDU, Published November 2015. Ratmalana: Defence University. 87-92.
Kizilaslan, N. (2006). Agricultural information systems: a national case study. Library Review, 55 (8), 497-507.
Mawazo, M.M., Kisangiri, M., & Ko, J. (2014). Agricultural market information services in developing countries: a review. Advances in Computer Science: an International Journal , 3 (3), 38-47.
Riveiro, J.A., Marey, M.F., Marco, J.L., &  Alvarez, C.J. (2008). Procedure for the classification and characterization of farms for agricultural production planning: application in the northwest of Spain. Computers and Electronics in Agriculture, 61, 169-178.
Singh, S. (2018). Selected success stories on agricultural information systems.  07 05. Retrieved from http://www.apaari.org/web/success-stories-agricultural-information-system/.
Sorensen, C.G., Pesonen, L., Bochtis, D.D., Vougioukas, S.G., & Suomi, P. (2011). Functional requirements for a future farm management information system. Computers and Electronics in Agriculture,76, 37-47.
Teredesai, P., Ujwala Z., Dhruvit S., & Shyamal, V. (2015). GIS for agricultural land. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2 (7), 1062-1065.
Tiago H. M. de Oliveira, Painho, M., Santos, V., Sian, O., & Andre, B. (2014). Development of an agricultural management information system based on Open-Source solutions. Procedia Technology, 16, 342-354.
Wenchong , C., Li, J., & Jin, X. (2016). The replenishment policy of agri-products with stochastic demand in integrated agricultural supply chains.  Expert Systems With Applications,48, 55-66.
Zaman, M.A. (2002). Present status of agricultural information technology systems and services in Bangladesh. 75-83. Retrieved from http//jsai.or.jp/afita/afita-conf/2002/part 1/p075.pdf.
Zhang, Y., Lei, W., & Yanqing, D. (2016). Agricultural information dissemination using  ICTs: a review and analysis of information dissemination models in China. Information Processing in Agriculture, 3(1), 17-29.