تعاونیها و اقتصاد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جامعه شناسی و معاون دفتر پژوهش و مطالعات وزارت تعاون

چکیده

تعاونیها در سراسر جهان با تکیه بر خط مشی خودیاری متقابل،به ابزاری برای طبیعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادیو تامین منافع جوامع محلی و نظامهای اجتماعی تبدیل شده اند.اقتصاد اجتماعی متشکل از موسسات ،تعاونیها،تشکلهای دو سویه و اتحادیه ها و انجمنهایی است که فعالیتهای انها جنبه های اقتصادی و اجتماعی دارد.با توجه به ماهیت شرکتهای تعاونی می توان مدعی شد کلیه تعاونیها دارای اهداف اجتماعی و اقتصادی هستند:زیرا هر شرکت تعاونی با هدف تامین نیازهای مشترک اعضای جامعه تشکیل می شود.این نیازها گاهی معطوف به مسکن  یا خدمات بهداشتی است و گاهی اعضای تعاونی میخواهند از طریق آن به تولیدات و خدمات،اشتغال و درآمد مستمر (برای مثال در بیشتر مناطق روستایی کانادا نیازها از این دست هستند)دسترسی داشته باشند.    این نوشتار نیز به بررسی شیوه های گسترده مشارکت تعاونیهای کانادا در اقتصاد اجتماعی می پردازد و راه حاهایی ابتکاری برای رفع مسائل و مشکلات اجتماعی ارائه می دهد و توان بالقوه نوآوری و رشد رادر استفاده از الگوی تعاونی به منظور رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی کاناداییها به اثبات می رساند.   در این مقاله به تعاونیهایی اشاره می شود که فعالیتهای آنها بیشتر جنبه "اجتماعی"دارد و فعالیت بسیاری از آنها در مشارکت با برنامه های دولت در زمینه های بهداشت،مسکن و مهد کودک است و ثابت کرده اند که دارای الگویی مقرون به صرفه در ارائه خدمات هستند. نتیجه گیری این بحث نشان می دهد که الگوی تعاونی برای فعالیت اقتصادی با پیشینه ای صد ساله در کانادا، توانسته است ارزش خود را به عنوان ابزار نوآوری در زمینه های اجتماعی،فناوری و اقتصادی به اثبات رسیده برساند.تعاونیها با حدود 10 میلیون عضو در کانادا،نشان داده اند بنگاه های شناخته شده و مورد اعتماد مردم هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

cooperatives and social Economy

نویسنده [English]

  • A Bayat
چکیده [English]

cooperatives have become proper means for socio-economic development enhancing the interests of local communities through mutual aid.social Economy includes institutions،cooperatives،mutual entities ،unions and associations whose businesses have socio-economic nature.In view of the nature of cooperative societies it may be acknowledged that cooperatives are an example of socio-economic business.Any cooperative society includes as its purpose serving common needs of the members of the society. The needs might vary from accommodation and health services to production،employ ment and permanent income(with the last one،being typical to Canadian rural area).
 
THis essay،through a social economy approach،touches the popular methods of participation in Canadian cooperatives to delve into solutions innovated to tackle social problems.Meanehile،the significant potential of cooperative strategy for innovation and growth is to be displayed.
 
The cooperatives mentioned here are those which involve in businesses of mainly social nature،many of which have demonstrated that they follow an economical servicing system in collaboration with the Governmental authorities regarding accommodation،health and childcare.
 
Findings and conclusion suggest that cooperative form of business in Canada، being as old as hundred yearsریالhas succeeded in proving itself as a means for innovation in social،economic and technological areas.Canadian cooperatives having some ten million in membership are well-known and reliable enterprises for people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperative Types
  • social Economy
  • Canada