بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی، مطالعه موردی شرکتهای تعاونی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مهندسی صنایع و مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز

چکیده

با توجه به جایگاه خطیر بخش تعاون در ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در سرتاسر کشور به نظر می رسد این بخش  می  توناند از طریق آموزشها و مهارتهای تعاونی و اشاعه فرهنگ تعاون و همکاری گروهی،نقش اساسی در توسعه کارآفرینی خلاق در سطح کشور و استان ایفا نماید(گل محمدی،1385). این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی نقش  اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی در توسعه کارآفرینی در سه بخش کلی انجام پذیرفته است.بدین منظور داده های مورد نظر از راه مطلعات کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوری شده است.جامعه اماری پژوهش شامل 3 گروه:استادان دانشگاه و صاحبنظران امرکارآفرینی،مدیران و کارشناسان ادارات تعاون استان و مدیران و مسئولان شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان آذربایجان شرقی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران نمونه مورد نیاز تعیین شده و دیدگاه آنها در پاسخ گویی به سوالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پنج شاخص(برون سازمانی) شامل 33 عامل،از دیدگاه 3 گروه آماری، با شدت تاثیر زیاد،به عنوان عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی ذکر شده اند. به اعتقاد دو گروه از جامعه آماری یعنی مدیران شرکتهای تعاونی و مدیران و کارشناسان ادارات تعاون استان،عملکرد تعاون(وضعیت موجود) از نظر این 5 شاخص در حد متوسط به پایین ارزیابی شده است.همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، از بین شاخصهای پنجگانه، دو عامل سیاستگذاری و برنامه ریزی و تسهیلات و کمکهای مالی و غیر مالی دارای بیشترین تاثیر بوده اند. همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده، عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی_که با 29 عامل مورد سنجش قرار گرفتند-از نظر شرکتهای تعاونی با میانگین امتیازاتی بیشتر از حد متوسط (2.5) به عنوان عوامل  تاثیر گذار معرفی گردیدند.نتایج بررسی عملکرد یا نقش بالفعل اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی نیز حاکی از آن است که این اداره طی 5 سال اخیر (1382_86) با ایجاد نزدیک به 20000 شغل جدید و جذب 323.4 میلیون ریال سرمایه و ایجاد 2410 تعاونی،موفق عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of cooperatives in Development of Entrepreneurship A case study of East Azarbaijan

نویسنده [English]

  • F Akbarpur dabaghi
چکیده [English]

Considering the momentous status of he cooperative sector in creating opportunities for small and medium enterprises(SMEs)،it seems that the sector would be able to promote vreative entrepreneurship across the nation through cooperative education and training and exending teamwork and cooperation.the present  research ،accomolished in three phases،aims to study the role of cooperative Administration in East Azarbaijan in 2007.Related data was gathered through both documentary and questionnaire techniques.Statistical population consisted of 3 categories i.e. professors and entrepreneurial pundits،cooperative officers in provincial cooperative Administration،and officers of funcionalcooperative societies across the province.A sample was taken based on Cochran sampling formula. Results show that any of the three categories evaluated five external indices،which included 33 factors ،as highly influential in the promotion of entrepreneurship.However،two categories i.e. the officers of cooperative societies and cooperative pfficers in provincial cooperative Administration،evaluated the performance of the cooperative sector (the status quo) according to the above five indices as lower-medium. It was also revealed that two indices namely "policy-naking & plinning" and "credit & non-credit facilities" were given the highest weight. Internal determinant indices،ehich were measured in the form of 29 factors،were rated as upper-medium by the officers of cooperative societies. Also،a review of the activities of the provincial cooperative Administration within  FIVE-YEAR PERIOD(2003-2007) returned a satisfactory result in view of creating  around 20000 jobs and raising 323.4 million Rls to establish 24100 cooperative societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical and practical patterns of Entrepreneurship
  • Cooperative
  • East Azarbaijan