بررسی رکود در صنعت مرغداری با تاکید بر ریسک تجاری و مالی،مطالعه موردی شرکتهای تعاونی و خصوصی مرغداری در شهرستان رامهرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز

2 عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تغییرات ناگهانی در عوامل محیطی سبب شده است  که موضوع مدیریت ریسک در نحوه اداره سازمانها و موسسات از اهمیت ویژه ای برخوردار شود و مدیران مالی و سرمایه گذاران برای بالا بردن ارزش شرکتها علاوه بر بازده،به ریسک نیز توجه ویژه ای داشته باشند.بر این اساس با اهمیت فوق العاده صنعت مرغداری در افزایش تولید و ایجاد اشتغال و افزایش صادرات غیر نفتی منطقه مورد بررسی،این تحقیق با هدف بررسی ریسک تجاری و مالی در صنعت مرغداری شهرستان رامهرمز صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق واحدهای مرغداری فعال در شهرستان طی سال  1384 بوده که از میان آنها 40 واحد (13 واحد تعاونی و 27 واحد خصوصی)به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای لازم جهت گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای بوده و ار آزمون z در تحلیل داده ها استفاده شده است.نتایج نشان دهنده بالا بئدن ریسک تجاری در صنعت مرغداری به دلیل نوسانهای عوامل قیمت تمام شده و نوسانهای دامنه تقاضا، بالا بودن ریسک مالی به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

cooperative and private poultry Enterprises in Ramhormoz Township:A case study

نویسندگان [English]

  • A Ansari zadeh 1
  • B Baversad 2
  • A Ahangari 2
چکیده [English]

As abrupt changes in business environment are a focal point of risk management،financial managers and in vestors need o consider tisk factir so seriously if they wish to enhance their enterpeises. In view of the significant status of poultry-farming industry in job creation and non-oil exports،the current research aims to stady financial risks involved in poultry-farming in Ramhormoz Township.the statistical population consisted of functional poultry farms in the township as for the year 2005،out of which a sample of 40 farms (13 cooperatives and 27 private businesses) was taken.Questionnaire and documentary data gathering were the techniques and methods employed.Also،Z test was for data analysis.the results indicated high financial risks involved in the industry which were found to be due to drastic fluctuations in marginal price and demand rate as well as inability to pay both short- and long-term debbts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk business risk
  • Financial risk
  • investment and recession poultry-farming Industry