مدیریت دولتی نوین و ضرورت حضور تعاونیها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

چکیده

مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است.مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمانهای مطرح در قانون اساسی در زمینه  ارائه خدمت به مردم،راهبرد مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته است تا از طریق آن بخش دولتی را متحول و با کاهش تصدیگری آن،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند.   در این نوشتا رسعی خواهد شد تا با بیان اهمیت و نقش تعاونیها در جامعه،ارزشهای مورد تاکید در مدیریت دولتی نوین همچون عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندان در اداره امور و نقش تعاونیها بررسی و به ضرورت بخش دولتی و تعامل این بخش با تعاونیها پرداخته شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تعاونیها با نهادینه کردن ارزشها و اعمال رفتاری متناسب با آن خواهند توانست با شرایط نوظهور مبتنی بر بازار و رقابت هماهنگ شوند و از طرفی با توجه به تغییرات بنیادی صورت گرفته،تعاونیها می توانند نقش بارزی در توسعه پایدار کشور و رفع نابسامانی ها داشته باشند.در همین راستا دولت نیز می تواند نقش یک تسهیل گر و توانمند ساز عمل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New public Administration Making Grounds for Bolder presence of cooperative

نویسنده [English]

  • H Mohammdi
چکیده [English]

In various countries ،modern public administration is serving as a typical procedure for restructuring modifications.In Iran also ،modern public administration is being appliad for the purpose of downsizing the government through privatization،as dtipulated in the constitutional law. This writing is an attempt to illustrate Modern public Administration preparing grounds for enhanced cooperative activities by emphasizing values like docial justice،and citizens participation in cooperative affairs.It further shows that cooperatives can better function to serve their purposes in a competitive market within an administration framework which boosts values.With goverment،s role as a main modern facilitator،cooperatives can significantly contribute to sustainable development in developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern public Management
  • Cooperative
  • participation
  • Social Justice