تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونیها در کاهش فقر و اشتغال زایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

با توجه به اهمیت کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعه،شرکتهای تعاونی در کشورهای مختلف به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش رفاه و کاهش بیکاری مطرح بوده اند. در این مقاله تجربیات شرکتهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب در زمینه تعاونیها در کاهش فقر و اشتغال زایی بررسی شده است.تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در بیشتر این کشورها شرکتهای تعاونی با جمع اوری سرمایه اندک گروههای کم درامد و با بهره گیری از مشارکت اعضا توانسته اند به موازات بخش خصوصی،بنگاههای اقتصادی قدرتمندی تاسیس کنند و در ایجاد تعادل درآمدی و افزایش اشتغال نقش داشته باشند.در میان ممالک در حال توسعه،کشورهای هند،پاکستان و بنگلادش-با ایجاد شرکتهای تعاونی کشاورزی به موفقیتهای چشمگیری به ویژه در زمینه افزایش سهم زنان در تولیدات کشاورزی و درآمدزایی،دست یافته اند.در کل ،نتایج بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که در برنامه ریزی برای مقابله با فقر و اشتغال زایی،ایجاد تعاونیها به تنهایی نمی تواند موثر باشد مگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،جلب اعتماد اعضا و مدیریت توانمند از طریق جذب نیروهای کارامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of cooperatives in poverty Reduction and job creation lessons of Global Experience

نویسنده [English]

  • B Najafi
چکیده [English]

Cooperatives in various countries have often been regarded as an effective instrument for poverty reduction and job creation in the process of development. In this paper، the experience of some selected countries of both developed and develophng ones have been studied as far as the role of cooperatives is accordingly concerned.Resultsof the study revealed that in developed countrise،cooperative in most cases have succeeded in establishing powerful enterpeises to improve welfare of low-income groups.Among developing countries ،India،Pakestan and Bangladesh-known as countries with wide-spread poverty-have gainedsuccess in alleviation poverty in rural areas through formation of agricultural cooperatives.Meanwhile،job creation for rural womenthrough extending cridit has been considerable.  Results of the study also suggest that success of cooperatives in this respect depends on careful plannhng based on economic،social and cultural conditions،member loyalty and competent management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooeratives
  • employment
  • Poverty
  • experience