تعاونیهای نسل جدید و ساختارهای تجاری آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت و بازار یابی محصولات کشاورزی ،دانشگاه لینکلن،آمریکا،ایالت میسوری

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی و معاون دفتر تحقیقات و پژوهش،وزارت تعاون

چکیده

برای درک بهتر مفهوم تعاونیهای"نسل جدید" بهتر از ابتدا نگاهی به تعاونیهای "سنتی" بیندازیم،به این دلیل که تعاونیهای نسل جدید در پاسخ به محدودیتهای ناشی از تعاونیهای سنتی به وجود آمده اند.اگرآن را پاسخی به محدودیتهای تعاونیهای سنتی ندانیم،مفهوم تعاونی نسل جدید میتواند تا حدی گمراه کننده باشد.این،مفهومی در حال تصور است و لذا آنچه در 10 سال پیش "جدید" محسوب می شد ،ممکن است در حال حاضر "قدیمی"به حساب آید. در این نوشتار تمایزی بین تعاونیهای نسل جدید و تعاونیهای مختلط قائل شده است.این تمایز بین تعاونیهای مختلط که اعضا و سرمایه گذارانی با هویت تجاری واحد(تعاونی) دارند و تعاونیهای دارای ساختارهای تجاری چندگانه که در آنها سهامداری را همانند بنگاه سرمایه گذار-محور می نگرند و ارزش افزونی و بازار یابی مصرف را بر عهده دارند،صدق میکند.بسیاری از صاحبنظران کلیه این ساختارهای جایگزین را در یک گروه قرار می دهند و انها را با این استدلال که می کوشند تا بر محدودیتهای تعاونیهای سنتی غلبه کنند ،"تعاونیهای نسل جدید" می نامند،هر چند آنها آن قدر با یکدیگر تفاوت دارند که تجزیه و تحلیل جداگانه را می طلبند.

عنوان مقاله [English]

New Generation Co-operatives and Related Business Structures

نویسندگان [English]

  • keith Wood ford 1
  • A Bayat 2
چکیده [English]

To understand the concept of ‘new generation’ co-operatives it is useful to look first at ‘traditional’ co-operatives. This is because the new generation co-operatives have developed in response to perceived limitations associated with traditional co-operatives. The concept of a new generation co-operative can be somewhat elusive if not seen as a response to the limitations of traditional co-operatives. It is an evolving concept, and what might have been regarded as ‘new’ some ten years ago may now be seen as ‘old’.
In this paper a distinction is made between new generation co-operatives and hybrid cooperatives. A distinction is also made between hybrid co-operatives which have members and investors within the one business entity (the co-operative), and multiple business structures where a co-operative holds a shareholding in an investor-oriented-firm (IOF) that undertakes value adding and consumer marketing. Some commentators group all of these alternative structures together as ‘new generation co-operatives’ on the basis that they are all attempts at overcoming limitations of traditional co-operatives. However, although they are sufficiently different to require separate analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Generation Co-operatives
  • Conventional Co-operatives
  • Hybrid Co-operatives