راهکارهای ارتقا فرهنگ تعاون،مطالعه موردی استان اذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

اعتلای تعاونیها در گرو تقویت بنیان شرکتهای تعاونی و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه تعاونیها و فرهنگ وابسته به ان و به دنبال آن شناسایی راهکارهای موثر برای اشاعه فرهنگ تعاون و تغییر نگرشهای مردم خواهد بود.این تحقیق نیز با هدف تقویت فرهنگ تعاون،تحلیل نگرش مردم در مورد تعاونیها و مشارکت مردم برای ایجاد شرکتهای تعاونی در سطح استان آذربایجان شرقی به صورت پیمایشی انجام شده است.جامعه اماری تحقیق حاضر را شرکتهای تعاونی،اتحادیه ها و ساکنان شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در برمیگیرد.ابزار اندازه گیری،پرسشنامه بوده و اطلاعات لازم به روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی و سیستماتیک از 442 نفر گرد آوری شده است. نتایج نشان میدهد که 65 درصد جمعیت استان تمایل به تشکیل شرکتهای تعاونی دارند و راهکارهایی مانند حمایتهای مالی از تعاونیها در بدو تاسیس،تقویت تواناییهای علمی و آموزشی کادر نیروی انسانی تعاون،عملکرد مناسب و مطلوب تعاونیها،ارائه خدمات مطلوب و تولید کالای با کیفیت،پایبندی به اصول تعاونی و تسهیل شرایط پیوستن مردم به نهضتهای تعاونی در الویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches to Promotion of Cooperative Culture A Case Study on Eastern Azarbaijan Province

نویسنده [English]

  • K Koohi
چکیده [English]

Development of cooperatives requires strengthening of the foundations of cooperative companies, providing the grounds for development of cooperatives and cooperation morals, identifying the effective ways of propagation of cooperation culture and bringing a change to the existing attitudes of the public. This study was carried out in surveying method with the aim of improvement of cooperation morals, making an analysis of public attitude, and their participation for the establishment of cooperatives in eastern Azarbaijan province. Statistical population of this study consisted of cooperatives, union, and residents of the towns in the Eastern Azarbajian province. Measurement means was questionnaire and the information needed was obtained in stratified accompanied by simple and systematic random sampling methods from among 442 persons.
The results show that 65% of the population of the province has intention for establishment of cooperatives. They suggest some top priority solutions such as financial support to cooperatives early in their establishment, improvement of scientific capabilities of manpower of cooperatives, optimal performance of the cooperatives, provision of optimal service and production of high quality products, commitment to cooperation principles, and facilitation of the process for joining the cooperatives. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Morals
  • Attitude
  • participation
  • Cooperative Society
  • Eastern Azarbaijan