بررسی عوامل توانمندسازی بخش تعاون در استان گیلان با تأکید بر تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و انجام فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای بزرگ اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

کمبود سرمایه‌گذاری زیربنایی، نبود ارتباط سازنده بین مراکز صنعتی و تولیدی با دانشگاهها و مراکز آموزشی عواملی هستند که سبب افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده‌اند. از جمله‌راههای‌موردتأکیداقتصاددانان‌جهت اشتغال‌زایی و توسعه پایدار،سرمایه‌گذاری در بنگاههای اقتصادی و تقویت آنهاست. بر این اساس و نیز با توجه به اهتمام مسئولان بخش تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی کشور، مقاله حاضر  با هدف بررسی عوامل توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و ارائه الگوی ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی در قالب  تشکلهای تعاونی انجام شده است. شیوه مطالعه پیمایشی و اسنادی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که براساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 70 واحد تعاونی از مجموع 1076 واحد تعاونی فعال در تمامی بخشهای اقتصادی شهرستانهای استان تا سال 1385 بوده است. براساس نتایج مطالعه عوامل توانمندسازی تعاونیهای کوچک و متوسط عبارتند از: سرمایه در گردش، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ،  نیروی انسانی ماهر، بازار فروش ، تسهیلات بانکی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Cooperative Sector Empowering Factors in Gilan Province with an Emphasis on Development of SMEs, Caring out Extensive Operations and Running Large-Scale Enterprises

نویسنده [English]

  • H.R Alipour
Faculty Member of Azad University, Rasht Unit, Iran
چکیده [English]

Insufficient infra-structure investment, poor interaction between manufacturing sector and academic circles, among others, are significant factors involved in soaring unemployment rate in the past few years. Economic activists propose a variety of solutions therefore, including empowering large-scale enterprises. The current research paper is an attempt to take into account the feasibility of organizing large-scale enterprises on a cooperative basis and thus, rendering them more efficient. The paper is a survey using a questionnaire as well as a documentary approach. Out of 1076 functional cooperatives across the province, the statistical population comprises 70 functional ones. The survey results show that the factors involved in empowering small and medium enterprises, in the order of significance, are: working capital, machinery and equipments, skilled labor, capable market, inputs, production increase and quality, and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Large-Scale Enterprises
  • cooperation
  • Gilan Province
 
1.دهقان، بیژن (1377)، وضــع اشتغــال کارگاههای بزرگ صنعتی گیلان از سال 55 تا 74 .
2.عباسی ، هوشنگ (1385)، یاوری سنتی در روستاهای گیلان ،  انتشارات شهر سبز ، اداره کل تعاون استان گیلان.
3.علیپور، حمیدرضا (1378)، اقتصاد خرد کاربردی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
4.علیپور، حمیدرضا و محمد دوستار (1387)، نظام شایسته­سالاری ، حلقۀ مفقوده در تعاملات دولت ، صنعت و دانشگاه، سمینار بهره‌وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
5.مهرانفر، محمدرضا (1378)، تجزیه و تحلیل مهمترین موانع و محدودیتهای سرمایه­گذاری خصوصی بخش صنعت استان گیلان، انتشارات کارآفرینان بصیر .
6.مهرانفر، محمدرضا (1377)، گزارش اقتصادی ـ اجتماعی استان گیلان سال 1375، ناشر سازمان برنامه و بودجه استان گیلان ، صص: 7- 11.
7.مرکز آمار و اطلاعات اداره­کل تعاون­­استان­گیلان (1385)، سالنامه آماری 1385، معاونت برنامه­ریزی استانداری استان گیلان، رشت.
8.وزارت صنایع و معادن (1378 )، برنامه راهبردی توسعه صنعتی ایران 1376-1400، انتشارات وزارت صنایع، تهران .