بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشجوی‌کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد اداره کل تعاون سیستان و بلوچستان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام استان سیستان و بلوچستان می‌پردازد و راهکارهایی جهت فعال نمودن آنها ارائه می‌کند. روش کار پیمایشی و به صورت توصیفی است که در سال 87 انجام شده و بدین صورت بوده است که ابتدا کل تعاونیهای غیر فعال استان به تفکیک شهرستان طبقه بندی شده‌اند و آنگاه با توجه به تعداد تعاونیهای غیر فعال یا نیمه فعال هر یک از شهرستانها، جهت یافتن اطلاعات مورد نیاز، یا نمونه‌گیری تصادفی انجام گرفته است و یا کل تعاونیهای یک شهرستان بررسی شده‌اند. این اطلاعات از طریق مصاحبه تلفنی با مدیران شرکتهای تعاونی، مصاحبه حضوری با کارشناسان، بررسی اسناد و مدارک اداره کل تعاون استان و مطالعه پژوهشهای مرتبط با موضوع  جمع آوری گردیده است.
نتایج نشان می‌دهد تا پایان سال 87 تعداد 432 تعاونی غیر فعال در اداره کل تعاون استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است. در کل، بیشترین دلیل تعطیلی و غیرفعال بودن تعاونیها کمبود اعتبارات، تخصص نداشتن اعضا و مدیریت ناکارا در تعاونیها بوده است. جهت رفع مشکلات و موانع موجود در تعاونیها، برگزاری دوره‌های تخصصی جهت شفاف کردن ماهیت تعاونیها، تخصیص اعتبارات بیشتر به تعاونیها، انجام پژوهشهای کاربردی مشابه در زمینه مشکلات‌تعاونیها که به طور تخصصی تر به بررسی هر کدام از شرکتهای تعاونی پرداخته ‌باشند، نهادسازی در بخش تعاون استان و جذب معتمدان و مسئولان جهت کاهش مخاطرات انتظاری مشارکتهای مالی اعضای تعاونی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on Challenges Faced by Inactive Cooperative Projects in Sistan & Baluchistan Province

نویسندگان [English]

  • A.R Karbasi 1
  • M Yaghoobi 2
  • SH Shahabi 3
1 Faculty Member, Department of Agricultural Economics, University of Zabol
2 Masters Degree, University of Sistan and Baluchistan
3 Senior Expert, Sistan and Baluchistan Cooperative Office
چکیده [English]

This study is a survey on the challenges which inactive cooperative projects face in Sistan and Baluchistan. It proposes the most effective solutions possible to activate these projects. The research method is based on descriptive. Having started since 2008, the Inactive Cooperative Projects Survey Program uses the classification of provincial active and inactive cooperatives broken down by township. Random sample is taken on the basis of number of active and inactive cooperatives in each township, with the inactive cooperatives of some townships fully included.  The essential information is gathered through telephone interview with Cooperative managers and experts coupled with a documentary study on the records, including the data of similar projects, available the Provincial Cooperative Office. Study shows that as for the end of 2008, there have been 432 inactive registered cooperatives. In general, the most frequent cause rendering coops inactive include lack of funds, lack of skilled and trained members and inefficient management.
To help remedy the problems mentioned the following are proposed as worthy of consideration:
-   holding specialized courses to make clear the nature of cooperatives;
-    more funds to be allocated to cooperatives for the purpose of conducting applied research which would deal with each cooperative's concern more specifically.
-   institutionalization in provincial cooperative sector through engaging well-famed trustful local figures to help reduce risks of financial contributions of cooperative members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Inactive Cooperatives Challenges
  • Solutions
 
1. بانک اطلاعات اداره کل تعاون استان سیستان و بلوچستان.
9.طاهرخانی مهدی، حیدری ساربان وکیل(1383)، نقش تعاونی های تولیدی در توسعه مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان مشکین شهر، پژوهشهای جغرافیایی، 36( 49):113-124.
13.وزارت تعاون (1384)، سند ملی توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، تهران.
14.نادری، عزت الله و مریم  سیف نراقی (1378)، روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن.
18.نوریان، فرشاد (1379)، تفاوت تعاون و تعاونی در بخش مسکن شهری، هنرهای زیبا، 7:59-65.