امکان‌سنجی واگذاری فعالیتهای آموزشی به اتحادیه‌ها و مراکز علمی مطالعه موردی اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناس مدیریت صنعتی

3 کارشناس علوم اقتصادی

چکیده

طی چند سال گذشته «برون‌سپاری» به عنوان فرایندی در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی سازمانها و شرکتها مورد توجه مدیران و سرپرستان قرار گرفته ‌است؛ به این معنی که سازمانها و مؤسسات، اجرای برخی از فعالیتهای جنبی خود را جهت صرفه‌جویی  در هزینه‌ و وقت به سایر سازمانها و ارگانهای متخصص خارج از سازمان واگذار می‌کنند. در این میان برون‌سپاری فعالیتهای آموزشی در بین سازمانها و مؤسسات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده‌است به طوری که اکثر این سازمانها تمایل دارند آموزش‌ضمن خدمت کارکنان و مدیران خود را به مؤسسات و نهادهای آموزشی خارج از سازمان واگذار کنند تا ضمن بهره‌مندی از آموزش مطلوب، از صرفه‌جویی‌های اقتصادی آن نیز بهره‌مند شوند. در این راستا اداره کل تعاون استان آذربایجان‌شرقی نیز برآن شده است تا دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود را از طریق واگذاری به مؤسسات آموزشی برگزار کند. بر همین اساس تحقیق حاضر با طرح دو سؤالِ کلی زیر به ارائه راهکار علمی و اصولی پرداخته ‌است:
آیا امکان برگزاری دوره‌های آموزشیِ مورد نیاز اداره تعاون توسط مؤسسات آموزشی خارج از سازمان وجود دارد؟ و در صورت وجود چنین مؤسساتی، کدام یک از آنها می‌تواند به عنوان مهمترین و اصلح‌ترین گزینه، برگزاری این دوره‌ها را عهده‌دار شود؟
برای پاسخگویی به این پرسشها، بعد از تعیین نیازهای آموزشی اداره کل تعاون استان، ابتدا مؤسسات آموزشیِ دارای مجوزِ برگزاری دوره‌های آموزشیِ مورد نظر در استان شناسایی شدند و سپس اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با آنها جمع‌آوری و بررسی گردید. در تحلیل داده‌ها نیز از ابزارهایی همچون معیار ترجیح (PM) و طیف لیکرت استفاده شده ‌است.
نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهد که مؤسسات و مراکز آموزشی‌ای که توانایی برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز اداره تعاون را داشته‌باشند، وجود دارد. در این باره  امتیاز به دست‌آمده برای مؤسسات گوناگونِ مورد بررسی بر اساس معیارها و امکانات و توانمندی آنها فرق می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study on Ceding Training Courses to Cooperative Unions and Research Centers: A Case Study of Cooperative Administration of East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • H Lotfi 1
  • Z Raeesi 1
  • S Ranjbar 2
  • F Soltan Mohammadi 3
1 Instructor, Azad Islamic University
2 Expert in Industrial Administration
3 Expert in Economics
چکیده [English]

Outsourcing as a process to improve the quality of the products has won managers’ and supervisors’ attention in recent years. This means some organizations and institutions cede their ancillary activities to other organizations and experts outside the organization, in order to save cost and time. As a result, outsourcing educational activities among organizations and institutions has gained special importance. Most of these organizations tend to cede training of staff and managers to educational institutions; as they economize the costs beside producing better academic quality.
Cooperative Administration of East Azerbaijan Province has decided to conduct its required courses through other educational institutions. In this respect, the current survey provides scientific and practical approaches for it, answering these two questions:
a) Is it possible to get necessary training courses done by educational institutions outside the organization?
2) If yes, which of these institutions are most qualified to hold the courses?
In order to answer these questions, after determining the educational needs of Cooperative Department, first qualified educational institutions in charge of training courses are identified and the required data is obtained through questionnaires and interviews. Methods such as Preferred PM Criteria and Likert Scale are used in data analysis.
The results show that there are educational institutions which meet the requirements for holding training courses for Cooperative Administration; and that there is variation in the score of different institutions based on their possibilities and facilities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Training
  • human resources
  • Productivity
  • Efficiency
.اشرف‌زاده، فرزاد (1383)، مدلی فراگیر برای برون‌سپاری خدمات، ماهنامه علمی-آموزشی تدبیر، شماره 147.
2.جعفر نژاد، احمد و محمد فاریابی باسمنج (1378)، مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات، نشر صفار، تهران.
3.خاکی، غلامرضا(1379)، روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی،وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی، انتشارات درایت.
4.رفیع‌پور، فرامرز (1384)، کند و کاوها و پنداشتها، مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، شرکت سهامی انتشار، تهران.
6.http://www.iritn.com/action=show&type=news&id
8.http://www.outsourcing.com/content.asp?page=21v/index.html