تعیین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در تعاونیهای صنعتی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دوره دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

تعاون، در حکم یکی از بخشهای اقتصادی کشور، لازم است از توان و ظرفیت بالایی به‌ویژه در امر تولید بهره‌مند باشد. تعاونیهای صنعتی از آنجا که بخش مهمی از تعاونیهای تولیدی هستند، می‌توانند تأثیر بالایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. از جمله بزرگترین مشکلات این بخش، کمبود جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی این نوع تعاونیهاست. تحقیق حاضر در سال 1386 انجام گرفته و در آن با بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری در تعاونیهای صنعتی، مهمترین عوامل مؤثر بر این بعد مشخص شده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و از تعداد 37 واحد از تعاونیهای فعال صنعتی استان کرمانشاه به عنوان نمونه، پرسشگری انجام شده است. روش تحلیل داده‌ها نیز در این مطالعه، تحلیل رگرسیونی بوده است.
نتایج نشان می‌دهد که مهمترین عوامل مؤثر شامل متغیرهای سود سرمایه‌گذاری، نرخ بازده سرمایه، میزان وثیقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، میزان آگاهی فنی مؤسسان، میزان وام دریافتی و دیوانسالاری بوده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Capital-raising in Kermanshah Industrial Cooperative Societies

نویسندگان [English]

  • A Babajani 1
  • S. M Hosseini 2
  • K Soheili 3
  • S Delangizan 3
1 Ph.D. Student, Agricultural Development, University of Tehran, Iran
2 Faculty Member, University of Tehran
3 Faculty Member, Economics Dept., Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Cooperatives, constituting one of the three main sectors of the national economy, are expected to display high ability in production. As producers cooperatives comprise an important part of industrial cooperatives, they can significantly influence national economic development. Low capital-raising is a main problem in cooperative sector. The purpose of this research is to study the most important factors that affect this problem in 2007. The study method is survey and the sample of the study is 37 units of active industrial cooperatives in Kermanshah Province. Through regression which was adopted as the method of analysis, the research results indicated that the significant variables most involved were capital profitability, capital efficiency, collateral value, market location, borrowing rate, expert knowledge of cooperative founders, loan amount, and lengthy bureaucracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Cooperatives
  • Kermanshah province
  • Capital-raising
 
1. جهاد دانشگاهی استان اردبیل(1385)، بررسی مسائل و مشکلات تعاونی های صنعتی استان اردبیل و ارائه راهکارهایی جهت توسعه این تعاونی ها،کارنامه پژوهشی وزارت تعاون، انتشارات معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، تهران.
2. خوبی، صبا (1383)، سرمایه‌گذاری شرکتهای تعاونی مرزنشینان در سال 1383، مجله تعاون، شماره159، وزارت تعاون، تهران.
3. رحیمی موقر، سعید (1372)، برنامه ریزی توسعه اقتصادی، انتشارات جانزاده ، تهران.
4. ستاری‌فر، محمد (1374)، درآمدی برسرمایه وتوسعه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
5. فلاحتی،علی (1380)، زمینه‌یابی تشکیل تعاونی های مولد و اشتغالزا برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، اداره کل تعاون استان کرمانشاه، کرمانشاه.
6. قنبری، محمود، و دیگران (1379)، نهضت تعاونی در ایران، انتشارات پایگان،تهران.
7. مرکز آمار ایران، (1385)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، درگاه ملی آمار (http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/census85).
8 . مریدی، سیاوش، علیرضا نوروزی(1373)، فرهنگ اقتصادی ، چاپ اول ، انتشارات نگاه ، تهران.
9. میر ، جرالد (1378)،مباحث اساسی اقتصاد توسعه، غلامرضا آزاد ارمکی، جلد اول، نشر نی، تهران.
10. هایامی، یوجیرو (1380)، اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل، غلامرضا آزاد ارمکی، نشر نی، تهران.
11. منصورفر، کریم (1380)، روشهای آماری، انتشارات دانشگاه تهران.
12. هاشمیان، مسعود، یوسف حسن پور (1376)، تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری صنعتی استان کرمانشاه براساس تحلیل ساختاری و مزیت نسبی، مجموعه مقالات همایش شناخت استعدادهای بازرگانی – اقتصادی استان کرمانشاه، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، کرمانشاه.
13. هانت، دایانا (1376)، نظریه‌های اقتصاد توسعه (تحلیلی از الگوهای رقیب) ، غلامرضا آزاد ارمکی، نشرنی.
14. Gunningham, S., M. Kean, M. David R.(2005), Finance & Investment in creative industries in Developing Countries Asia-Pacific Creative Communities: a strategy for 21st Century, Senior Expert Symposium, India: Jodhpur.
15. Gedajlovic, E., T. Yoshikawa & M. Hashimoto (2005), Ownership structure, investment behavior & firm performance in Japanese manufacturing industries, Organization Studies, 26(1):7-35, SAGE Publications London, available at: www.egosnet.org