نقش تعاونیهای فرش دستباف استان زنجان برتوسعه صادرات این فرش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بناب

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

فرش دستباف ایرانی، به عنوان یک هنر و صنعت، سابقة بسیار طولانی در تاریخ ایران دارد. اما با وجود قدمت بسیار، در امر صادرات این کالا هنوز مشکلات و نارسایی‌های متعدد در انطباق با شرایط نوین بازارهای بین‌المللی و کسب جایگاه واقعی وجود دارد. بر این اساس این مطالعه با هدف کلی بررسی نقش تعاونیهای فرش دستباف استان زنجان درتوسعه صادرات این فرش در سال 1389 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق مدیران شرکتهای تعاونی فرشبافی استان زنجان، کارشناسان سازمان بازرگانی استان زنجان، کارشناسان اداره کل تعاون استان زنجان، تجار و صادر کنندگان استان زنجان هستندکه اطلاعات نمونه مورد مطالعه از طریق تکمیل 25  پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی به دست آمد.
نتایج تحقیق نشان داد که تعاونیهای فرش دستباف با استفاده از عامل حمایتهای دولتی تا حدودی توانسته اند نقش خود را در توسعه صادرات فرش دستبافافزایش دهند. در امر آموزش با توجه به اینکه دوره های آموزشی برگزار شده معمولاً با اهداف صادراتی انطباق نداشته‌اند، تعاونیهای فرش دستباف نتوانسته اند از این ابزار جهت افزایش نقش خود  در توسعه صادرات فرش دستباف استفاده کنند. همچنین اغلب تعاونیهای فرش دستباف نتوانسته اند با شناسایی کامل بازارهای هدف، جهت حضور در نمایشگاههای بین المللی اقدام کنند و با استفاده از این عامل در اعتلای نقش خود در توسعه صادرات فرش دستباف موفق عمل نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Carpet Hand-weaving Cooperatives of Zanjan Province on Increasing the Exports of Hand-woven Carpets

نویسندگان [English]

  • N Poursadegh 1
  • N Bohlooli 1
  • M Hajikhani 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University of Bonab,Iran
2 M.S. of Administrative Management from Islamic Azad University of Bonab, Iran
چکیده [English]

Hand-woven Persian carpet as an art and a craft has been long precedent in Iran’s history. Despite of this historical record, there are numerous problems with adapting this valuable hand-woven product with modern international markets to achieve its true position. Therefore this study with the objective of examining the role of carpet hand-weaving cooperatives in developing the exports of this carpet was conducted in 2010. The statistical population was the managers of carpet hand-weaving cooperative companies of Zanjan Province, experts in Zanjan Department of Commerce, experts in the General Department of Cooperation in Zanjan, traders and exporters of Zanjan, and the  necessary data was collected from the sample (selected with random sampling method) through 25 questionnaires. The results of the study show that, although carpet hand-weaving cooperatives have improved their role in exports through governmental supports, however because education courses were not export oriented, the cooperatives could not utilized this tool to improve their role in increasing the exports of hand-woven carpets. Also most of carpet hand-weaving cooperatives could not completely identify target market to attend international exhibitions and therefore increase their role in development of hand-woven carpets of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hand-woven Carpet
  • cooperative companies
  • Exports
  • Zanjan Province
 
1.بتولی،فرهاد(1371)،نقش فرش در اقتصاد ایران و الگوی صادرات آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
2.پایگاه اطلاع رسانی شرکت سهامی فرش ایران:www.irancarpet.ir (1389).
3.سازمان توسعه تجارت ایران (1386)، وضعیت صادرات فرش دستباف ایران از سال 1379 تا پایان سال 1385 ،‌ ص 2 ، 4، 5
4.سازمان توسعه تجارت ایران:www.tpo.ir (1389).
5.سامانه اطلاع رسانی مرکز ملی فرش: www. persiancarpetnc.ir (1389).
6.سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون (1389).
7.سیاری، سهیلا (1381)، نگرش اجمالی بر فرش ایران – زنجان، ‌انتشارات سعادت، به سفارش حوزه معاونت بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان زنجان،‌ چاپ اول ،‌ص 141.
8.نژاد ایرانی، فرهاد (1385)، روشهای تحقیق در مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، چاپ اول، ص 74.
9.نشریه مرکز ملی فرش ایران(1387)، سلیقه­یابی مصرف کنندگان فرش دستباف، انتشارات مرکز ملی فرش ایران،  شماره 5-9.
10.نوروزی، حسین(1381)، بررسی موانع و مشکلات صادرات فرش دستباف استان خراسان طی 5 سال گذشته (80-1375 ) با توجه به سیاست‌های صادراتی دولت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.