نقش تعاونیهای روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی مطالعه موردی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصادکشاورزی دانشگاه‌های شیراز و آزاد اسلامی مرودشت

2 دانشجوی دوره دکترای اقتصادکشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی استان فارس در بازاریابی محصولات تولیدی اعضا و  امکانات توسعه آن انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 765 عضو تعاونیهای روستایی در 17 تعاونی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از اعضای تعاونیهای منتخب شهرستانهای شیراز، داراب، اقلید، کازرون و مرودشت در سال 1384به دست آمد. در این مطالعه برای بررسی دقیق اثر ویژگیهای اعضا بر تمایل به مشارکت در انجام امور بازاریابی و فروش محصولات از طریق تعاونیها، از روش تحلیل تشخیصی استفاده شد.
براساس یافته‌ها مشخص گردید که تعاونیهای روستایی در زمینه بازاریابی محصولات تولیدی اعضا نقش چندانی ندارند و توزیع کالاهای مصرفی و برخی نهاده ها مانند کود مهمترین فعالیت آنها را تشکیل می‌دهد؛ اما علی‌رغم این نقش اندک تعاونیها، اغلب اعضا مایلند با توجه به امتیازاتی همانند دریافت قیمت بالاتر و فروش مطمئن، محصول خود را از کانال تعاونیهای روستایی به فروش برسانند. یافته‌های تحقیق همچنین نشان داد که بیشتر اعضا به دلیل نیاز مالی، امکان نگهداری محصول و فروش آن پس از برداشت را ندارند و با توجه به حضور گسترده واسطه‌ها، بخش قابل ملاحظه‌ای از محصول اعضا قبل یا هنگام برداشت توسط این گروه‌ها خریداری می‌شود. مهمترین محدودیت تعاونیها در فعالیتهای بازاریابی کمبود امکانات مالی و فیزیکی است. در پایان مقاله، پیشنهادهایی به منظور رفع محدودیتها ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Rural Cooperatives in Marketing of Agricultural Products A Case Study of Fars Province

نویسندگان [English]

  • B Najafi 1
  • Z Farajzadeh 2
1 Prof. of Agriculture Economy, Shiraz & Marvdasht Islamic Azad University
2 PhD Student of Agriculture Economy, Shiraz University
چکیده [English]

The objective of this study was to shed light on the present role of rural cooperatives in marketing of agricultural products and their potential to expand such activities. The data were collected from a randomly selected sample of cooperative members (765) in rural cooperatives (17) of Fars province. The required information was collected through questionnaires which were filled by selected cooperative members of Shiraz, Darab, Eghlid, Kazeroun and Marvdasht in 2005. For more accurate investigation of member’s characteristics in tendency to participate in participating marketing and sales of products through cooperatives, diagnosis-analysis method was used.
The results of study revealed that rural cooperatives were active, to some extent, in supplying inputs such as fertilizer and pesticides but did not participated in marketing of agricultural products. In spite of this, cooperative members had tendency to market their products through their cooperatives because of advantages such as higher prices and access to a fair marketing channel. The results of the study also indicated that most of cooperative members because of financial troubles are not able to store and market their products after harvest and because of vast amount of intermediate dealers, a considerable amount of harvest are pre-purchased before or after harvesting. The most important limitations that cooperative faces in marketing are lack of financial and physical facilities. In conclusion the article suggest solutions for these limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural cooperative
  • Marketing
  • Fars province
 
1. اتحادیه ملی تعاون کشور کره (1999)، تعاونی‏های کشاورزی کره، طرح پژوهشی تعاون.
2. احمد، ص. و م.د. شهیدالله (1372)، موقعیت تعاونیها در بنگلادش، ترجمه حسن موفقی، تعاون، 24: 84 تا 89.
3. راث، ج. و. (1993)، ساختار سنتی، اجتماعی و توسعه تعاونی  بازاریابی در تانزانیا، ترجمه مرجانه سلطان، تعاون، 74 : 24-28.
4.Bekkum, F. O. and G. Schilthuis (1999), Agricultural cooperatives in Central Europe: Structural reform in preparation for “EU” accession”. http://www. nyenrode. nl/nice.
5.Cotterill, R. W. (1997), The performance of agricultural marketing cooperatives in differentiated product markets, http://www. rurdev. usda. gov/rbs/pub.
6.Helmberger, P. (1964), Cooperative enterprise as a structural dimension of farm markets, Journal of Farm Economics, 46: 603-617.
7.Hendrikse, G.W. and C. Veermanc (1994), Marketing cooperatives and financial structure, http:// grey www. kub. nl: 2980/greyfiles.
8.Madane, M.V. (1992), Agricultural cooperatives in Japan: The dynamics of their development, Second Edition, ICA/Japan Management, Training project.
9.National Institute on Cooperative Education (1995), Cooperatives in International Trade http://www. bcfc. ovg/nic/indeu.htm.
10.Petraglia, L. M. and R. T. Rogers (1991), The impact of Agricultural Marketing Cooperatives on Market Performance in U.S.Food Manufacturing Industries for 1982, University of Massachusetts, Amherst MA.
11.Rogers, R. T. (1997), Agricultural marketing cooperatives in increasingly concentrated markets” http://www. unix.oit. umass. edu/resec 241.
12.Sexton, R. J. (1990), Imperfect competition in Agricultural market and the role of cooperatives: A spatial Analysis, American Journal of Agriculturl Economics, 72(3): 709-719.
13.Sexton, R.J. (1986), The formation of cooperatives: A game-theoretic approach with implication for cooperative finance, decision making, and stability, American Journal of Agricultural Economics, 68: 214.
14.SPSS Inc. (2002), SPSS 11.0 Guid to Data Analysis, Prentice Hall, NJ.
15.Warman, M. and T.L. Kennedy (1998), Agricutural marketing cooperatives, http://www, American Cooperation .org/yb.