بررسی بازارهای تعاونیهای صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

کاهش صادرات صنایع دستی و واردات بی‌رویة صنایع دستی سایر کشورها به بازار داخلی فشارهای زیادی را بر این صنعت وارد کرده است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی بازار فروش صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان، راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت فعلی ارائه دهد. این مطالعه کاربردی و میدانی بوده و با توجه به حجم جامعه، برای کسب اطلاعات پایه و مورد نیاز، سرشماری صورت گرفته و از 102 تعاونی فعال تعداد 78 پرسشنامه جمع‌آوری شده است.
نتایج نشان داد به ترتیب واردات بی‌رویه صنایع دستی سایر کشورها، وجود واسطه‌ها و ناتوانایی فروش مستقیم آثار صنایع دستی، تبلیغات ناکافی و مسائل فرهنگی- اقتصادی مانند تغییر سلایق بازار مهمترین علل رکود بازار صنایع دستی به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Handicraft Cooperatives Market in Sistan and Baluchistan Province

نویسندگان [English]

  • A.R Karbasi 1
  • M Yaghoubi 2
1 Associate Professor of Agriculture Economy, Ferdowsi University of Mashhad
2 M.S. of Agriculture Economy, University of Sistan & Baluchestan
چکیده [English]

Decrease in the local handicrafts exports & unregulated imports of foreign handicraft puts a lot of pressure on the domestic markets of this industry. This research intends investigate the market of handicrafts in the province of Sistan & Baluchistan & propose strategies and recommendations to improve its current status. Research method was field study and applied and considering the size of the population (102 active cooperatives) census was carried out and 78 questionnaires were returned.
Results indicated that excessive imports of handicrafts from other countries, intermediate sellers & inability in direct sales of products, inadequate advertisements and cultural– economical issues such as changing market trends are respectively the main factors of the stagnation of the handicrafts market. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives
  • Friedman Test
  • Handicraft market
  • Ranking
  • Sistan
 
1.پورتال مرکز ملی فرش ایران (1390)،  آمار صادرات فرش دستباف (http://www.incc.ir/ fa/ Information/export/default.aspx)
2.جعفرنژاد، احمد و همکاران (1388)، بررسی موانع و ارایه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران، پژوهشنامه بازرگانی، 13(52):1-34.
3.حسینی، میرعبداله و پرمه زورار (1383)، ساختار بازار جهانی فرش دستباف و بازارهای هدف صادراتی ایران، پژوهشنامه بازرگانی، 8(30):85-117.
4.حق‌شناس‌کاشانی، فریده و همکاران (1389)، برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت فرش کشور در آستانه عضویت در WTO با استفاده از ماتریسSWOT ، بررسی‌های بازرگانی، 8(43):58-68.  
5.رحمتی، سیدمحمدحسین (1387)، آسیب‌شناسی طراحی فرش‌های رایج و نوآوری در آنها، گلجام، (10):47-68.
6.رستمی، مصطفی (1383)، بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع دستی (منطقه شاخص: شهرستان ساری)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 4(13 (ویژه اقتصاد)):39-66.
7.شعبان­علی­فمی، ح. و همکاران(1385)، شناخت و تحلیل سازه‌های موفقیت شرکت‌های تعاونی زنان در ایران، مطالعات زنان، 4(2 (پیاپی 11)):89-109.
8.شم‌آبادی، محمدعلی و ولی بریم نژاد (1384)، آثار آموزش‌های شاخه کار و دانش بر کارایی فنی صنعت فرش دستباف، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 13(51):49-64.
9.عصاری آرانی، عباس و مهدیه رضاقلی‌زاده (1388)، بررسی سیاست های حمایتی و مزیت نسبی در تولید فرش دستباف، دانش و توسعه، 16(28):45-76.
10.فرح بخش، ندا (1381)، بررسی عوامل مؤثر بر صادرات فرش، پژوهشنامه اقتصادی،2(1 (پیاپی 4)):223-236  .
11.فرقان‌دوست‌حقیقی، کامبیز و بهمن عبدی‌گلزار (1387)، ارایه الگوی مناسب بهای تمام شده در صنعت فرش (فرش دستباف)، گلجام، (9):121-141.
12.قزاآنی قمصری، ایمان و همکاران (1389)، عوامل مؤثر بر صادرات فرش دستباف در قالب ماتریس سوات :(SWOT) مطالعه موردی تعاونی‌های فرش در استان اصفهان، تعاون، شماره 21، دوره جدید(2):49-61.
13.گل محمدی، فرهود (1389)، توسعه صنایع دستی و فناوری متوسط با هدف گسترش توریسم و اشتغال پایدار روستایی، مسکن و محیط روستا، (29)131):73-94.
14.مطیعی لنگرودی، حسین (1380)، عوامل رکود صنایع دستی در نواحی روستایی شهرستان مشهد، مجله تخصصی زبان و ادبیات، 34(2-1 (پی در پی 133-132)):141-168.
15.مهدوی‌حاجیلویی، مسعود (1380)، بررسی و شناخت صنایع دستی (قالیبافی) در روستاهای حاشیه غربی دشت کویر به منظور توسعه و احیای آن مطالعه موردی: روستاهای بخش ایوانکی استان سمنان، پژوهش‌های جغرافیایی، 33(41):1-11.
16.مهدوی‌حاجیلویی، مسعود و مجتبی قدیری‌معصوم (1384)، صنایع دستی روستایی (قالیبافی) در حاشیه غربی دشت کویر، پژوهش‌های جغرافیایی، 37(51):10-21.
17.میرکتولی، جعفر و راضیه مصدقی (1389)، بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی، شهرستان گرگان، مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، 2(7):137-154.
18.نجارزاده، رضا و همکاران (1386)،  ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری بر صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (مطالعه موردی: استان قم)، گلجام، (8):57-78.  
19.نواب اکبر فیروزه و همکاران (1379)، عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت تولید صنایع دستی: مطالعه موردی زنان عشایر نیمه اسکان یافته مرند افزر، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 8(31):235-260.  
20.یزدان پناه، لیلا و فاطمه صمدیان (1388)، عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکتهای تعاونی مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان، تعاون، 20(202-203):19-34   
21.Bilgin, M. H. & et al. (2011), The Turkish Handmade Carpet Industry: An Analysis In Comparison With Select Asian Countries, Journal of the Textile Institute, 102(6): 514 – 526.
22.Kirch, D. C. (1985), Tourism as Conflict in Polynesia: Status Degradation among Tongan Handicraft Sellers, Dissertation Abstracts International, A (Humanities and Social Sciences), 45(9):2913.
23.Kumar Jena, P. (2010), Indian Handicrafts in Globalization Times: An Analysis of Global-Local Dynamics, Interdisciplinary Description of Complex Systems, 8(2): 119-137.
24.Milton, F. (March 1940), A Comparison of Alternative Tests of Significance for the Problem of M Rankings, The Annals of Mathematical Statistics, 11 (1): 86–92.
25.Quetzil, E. C. (1997), On the Correct Training of Indios in the Handicraft Market at Chichén Itzá: Tactics and Tactility of Gender, Class, Race and State, Journal of Latin American Anthropology, 2(2):106–143.
26.Raina, V. & et al. (1990), Nutritional Status Of School Age Girls Working In Different Handicraft Centers Of Srinagar City, 47(7):502-504.