طراحی و تبیین مدل توسعه شرکت های تعاونی کشاورزی با رویکرد داده بنیاد (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی - رئیس اداره گیلانغرب

2 هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران

3 گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ، ایران

4 استادیار

چکیده

چکیده: هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل توسعۀ شرکتهای تعاونی کشاورزی با رویکرد داده بنیاد است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای– کاربردی و از لحاظ ماهیت جزو پژوهش های کیفی است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند. با توجه به کفایت داده ها در مجموع با 26 نفر از خبرگان مصاحبه به عمل آمد، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، نظریۀ داده بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام مند بود به طوری که داده ها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. نتایج کیفی تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد در شرایط عِلی، دانش، مشارکت‏ پذیری، توانایی فردی، کار تیمی و قانونمندی؛ در پدیدۀ اصلی، فرهنگ تعاون، استراتژی، نیازسنجی، ثبات اقتصادی، فراهم نمودن بستر لازم برای تولید و صادرات؛ در شرایط زمینه ای، حمایت نهادهای دولتی، بالابردن توان علمی و بروز بودن دانش و فناوری تعاونی ها و تقویت زیرساخت‌ها؛ در رابطه با راهبرد اصلی، مشوق‌های دولتی، افزایش آگاهی اعضاء، کارآیی تعاونی‌ها و برنامه ‏ریزی علمی؛ در شرایط مداخله گر، تدوین قوانین مناسب، ریسک سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی و سیاسی نهادهای قانون‌گذار و استقلال مالی، هم‌افزایی، انضباط فردی و گروهی، سرمایه اجتماعی، کاهش ریسک، افزایش بهره‏ وری، قدرت چانه ‏زنی سیاسی، توسعۀ پایدار و رضایت مندی به عنوان پیامدهای مدل طراحی شده، شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the development model of agricultural cooperative companies with the grounded data approach (Case Study: social welfare and cooperative ministry)

نویسندگان [English]

  • jalal olfati 1
  • Hassan Rangriz 2
  • Kumars Ahmadi 3
  • Bizhan Rezaei 4
2 Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran
3 Departmant of Management ,Sanandaj ,Branch,Islamic Azad University,Sanandaj , Iran
4 Assistant Professor
چکیده [English]

The main objective of this research is design and explanation of agricultural development model with grounded theory approach. This research is applicable in terms of purpose, development - functional and in terms of nature of qualitative research. Experts were identified by purposive sampling and snowball. With respect to the adequacy of the data, we interviewed about 26 interviewed experts; the method of data analysis was based on the systematic approach based on the systematic approach so that the data were collected through a deep interview. The qualitative results of the interviews showed that in Ali's condition, it is knowledge, competence, individual ability, teamwork, and legitimacy; in the main phenomenon, cooperative culture , strategy , needs assessment , economic stability , providing opportunities for production and exportation; In the context of context, the support of state institutions, the enhancement of the scientific capability and the emergence of knowledge and technology of cooperatives and the strengthening of the infrastructure; Relationship with the main strategy, government incentives, enhancing members ' awareness, efficiency of cooperatives and scientific planning; in the intervening conditions, the formulation of appropriate laws, investment risk, economic and political stability and financial independence, social capital, risk reduction, efficiency enhancement, political bargaining power, sustainable development and satisfaction were identified as model outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural cooperatives
  • development of cooperatives
  • model design