دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش نوآوری های بنیادین محصول بر عملکرد شرکت‌های تولید کننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی‌های روستایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ajcoop.2022.129183

لیلا آندرواژ؛ ایمان قاسمی همدانی؛ مشکات واعظی جزه ئی


ارائه مدل بازاریابی سبز با استفاده از پویایی سیستم در صنعت لبنیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/ajcoop.2023.371135.1812

سیدعبدالله حیدریه؛ مسعود عسکری؛ یونس وکیل الرعایا


ارزیابی عوامل توانمندساز مشاغل خانگی با رویکرد کسب و کارهای تعاونی در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/ajcoop.2023.366341.1811

زهرا مهدی پور؛ سعید امام قلی زاده؛ سید احسان میرانی انارمرزی


طراحی و تبیین مدل راهبردی شناخت فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان فعال در بخش کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/ajcoop.2023.380399.1816

افشین بزی؛ مجتبی پالوج؛ رسول لوایی آدریانی؛ علی بهروز


شناسایی مؤلفه‌های رهبری کارآفرینانه با تأکید بر رفتار کاری نوآوری باز: مطالعه‌ای در شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/ajcoop.2023.382677.1819

المیرا نظری؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی رازی


طراحی و ارزیابی الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال در خلق ارزش مصرف‌کننده: رویکردی آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/ajcoop.2023.389805.1826

سیدعبدالله حیدریه؛ مریم رستمی؛ علی اکبر امین بیدختی