کلیدواژه‌ها = استان خوزستان
شناسایی عوامل مؤثر بر ناکامی تعاونی‌های تولید زراعی استان خوزستان

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 87-109

معصومه شیخ‌سوینی؛ احمدرضا عمانی؛ آزاده نوراله‌نوری‌وندی


تبیین وضعیت سرمایة اجتماعی در تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 101-123

فاطمه کاظمی؛ بهمن خسروی‌پور؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی


شناسایی فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون در استان خوزستان

دوره 20، 202-203، اردیبهشت 1388، صفحه 69-84

مسعود بیژنی؛ غلامرضا خادمی پور