کلیدواژه‌ها = مشارکت
تبیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت‌های جمعی و تعاونی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 119-151

10.22034/ajcoop.2022.299168.1719

طاهر عزیزی خالخیلی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ فاطمه رزاقی بورخانی


الگوی پیشنهادی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی‌های مصرف

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 155-180

10.22034/ajcoop.2020.125713

حجت الله پاک نهاد؛ علی سید نقوی؛ حامد دهقانان؛ مقصود امیری


بررسی فعالیت تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان خرامه و مشارکت اعضا در آنها

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 59-83

بنت الهدی ایزدی؛ کورش رضایی مقدم؛ سمیرا بهروزه


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی‏های تولیدی کشاورزی و مقایسة آن با تعاونی‌های تولیدی صنعتی در استان تهران

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 73-100

حمید انصاری؛ مهران جورابلو؛ نصرالله پورافکاری؛ سیدعلی هاشمیان فر


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به تشکیل و عضویت در تشکل‌های آب-بران: مورد مطالعه شهرستان الشتر

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 77-95

فاطمه رحیمی فیض آبادی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمدزاده؛ رابرت بورتن


عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اعضای تعاونی‏های تولیدی استان تهران

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 25-51

حمید انصاری؛ مهران جورابلو؛ نصرالله پورافکاری؛ علی هاشمیان‏فر


تأثیر آموزش در مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان گنبدکاووس

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 89-105

محمدرضا شهرکی؛ احمد عابدی سروستانی؛ بهاره بهمنش؛ نغمه غلامی


بررسی عوامل موثر برمشارکت اعضای تعاونی آب بران در مدیریت منابع آب کشاورزی استان قزوین

دوره 23، شماره 11، مهر 1391، صفحه 117-135

فرزانه اخوان؛ سید محمود حسینی؛ محمد چیذری


شناسایی عوامل کلیدی توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون

دوره 22، شماره 6، تیر 1390، صفحه 157-173

مهدی نوربخش؛ سیده سمانه توکلی


عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اعضا در تعاونیهای تولید کشاورزی استان تهران

دوره 22، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 47-67

فائزه هاشمی؛ ایرج ملک محمدی؛ حمید موحد محمدی


بررسی عوامل موثر بر مشارکت هیئت مدیره در تصمیم گیری تعاونیهای صنعتی شهرستان خرم آباد

دوره 22، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 79-97

حسن گیوریان؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ فرج اله فلاح پوری


تأثیر ابزارهای ترویجی و منابع اطلاعاتی بر مشارکت کشاورزان استان گلستان در تعاونیهای آب بران

دوره 22، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 127-145

آرزو میرزایی؛ سید مهدی میردامادی؛ سید محمود حسینی؛ اشرف سجادی


عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تعاونیهای تولیدی

دوره 21، شماره 2، تیر 1389، صفحه 91-111

کوروش روستا؛ الهام تاجریزی؛ اسداله زمانی پور


عوامل مؤثر بر ارتقای مشارکت اعضا در اتحادیه‌ها‌ و تعاونیهای مصرف

دوره 21، شماره 2، تیر 1389، صفحه 129-155

عبدالحمید ابراهیمی؛ آرام طاعتی؛ امید مهدیه؛ علی کنعانی


نقش عضویت در تعاونیهای جنگل نشینان دربهره برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران

دوره 20، 210-211، دی 1388، صفحه 91-119

زینب حیدرپور توتکله؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ ایرج ملک‌محمدی


مدیریت دولتی نوین و ضرورت حضور تعاونیها

دوره 20، 206-207، شهریور 1388، صفحه 77-93

حامد محمدی