کلیدواژه‌ها = شرکت‌های تعاونی
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر کسب و کار شرکت‌های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان

دوره 10، شماره 39، پاییز 1400، صفحه 88-102

10.22034/ajcoop.2021.283691.1674

ساراسادات نوین؛ علی شاهنظری درچه؛ ابوالفضل باغبانی آرانی


2. تدوین شاخصِ شفافیت شرکت‌های تعاونی در ایران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 1-45

10.22034/ajcoop.2021.126281

وحید کشافی نیا؛ مهدی یخچالی؛ بهزاد مینایی؛ محمدرضا مسعودی؛ محمدعلی زارع محمودآبادی


3. تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد شرکت‌های تعاونی استان بوشهر

دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 201-232

10.22034/ajcoop.2021.137426

ابراهیم رجب پور؛ مائده دهقان؛ مجید پرویزی


4. واکاوی اثر فرآیندهای مدیریت استعداد بر توانمندی شبکه سازی و عملکرد سازمانی مورد مطالعه: شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 230-247

10.22034/ajcoop.2021.126285

حسین ستوده آرانی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ محمد مهتری آرانی؛ زهرا سرپله


5. طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت های تعاونی خدماتی با رویکرد فراترکیب

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 89-122

مهین دولتی؛ میرزاحسن حسینی؛ حسین وظیفه دوست؛ جمشید عدالتیان شهریاری


6. طراحی الگوی تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 119-145

کرم رضا رستمی؛ اردشیر شیری؛ اسفندیار محمدی؛ علی یاسینی