کلیدواژه‌ها = اشتغال
تحلیل عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون

دوره 6، شماره 22، شهریور 1396، صفحه 151-180

رضا موحدی؛ مسعود سامیان


راهکارهای توسعة کارآفرینی در تعاونی‏های صنایع دستی استان کردستان

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 125-148

مسلم سواری؛ مرتضی مخلص آبادی فراهانی؛ علی اصغر میرکزاده


صلاحیتهای مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی استان ایلام برای اشتغال در بخش تعاون

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 47-69

احمد یعقوبی فرانی؛ فرشته رحمانی؛ حسین مهدی زاده؛ کریم نادری مهدیی


عملکرد مالی و اشتغال‌زایی شرکتهای تعاونی‌ فعال در استان فارس

دوره 23، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 19-39

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مرضیه نعمت الهی


بررسی و تحلیل ویژگیهای تعاونیهای برتر کشور در سال 1387

دوره 20، 204-205، تیر 1388، صفحه 129-147

حسین فیض آبادی؛ علیرضا بصیری؛ زینب رجائی صدر