کلیدواژه‌ها = استان تهران
عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتقای مدیریت نوآوری در تعاونی‏های کشاورزی و روستایی استان تهران

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 19-40

سهیلا سادات موسوی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی


سنجش بهره‌وری در مرغداری‌های گوشتی خصوصی و تعاونی در استان تهران

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 107-124

البرز محمّدی؛ سیامک مشایخی؛ سید ناصر موسوی


الگوی کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی اداره کل تعاون استان تهران

دوره 21، شماره 4، دی 1389، صفحه 171-196

داود حسین پور؛ فاطمه زارعی‌وش