کلیدواژه‌ها = تعاونی دانشجویی
تعداد مقالات: 5
1. فرصت‌های راه‌اندازی تعاونی‌های دانشجویی در دانشگاه ایلام: راهنمایی برای توسعه تعاونی‌های کشاورزی و خدماتی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1400، صفحه 103-121

10.22034/ajcoop.2021.129182

نعمت اله شیری؛ همایون مرادنژادی؛ حسین مهدی زاده؛ سمیره صی محمدی


4. بررسی عوامل مؤثر بر عضویت دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 123-144

امیرحسین علی بیگی؛ سمانه سنجابی