کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعیین‏کننده‏های موفقیت اتحادیه تعاونی‏های مرتعداری استان گلستان

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 75-103

عنایت عباسی؛ کاوه صادقی؛ همایون فرهادیان


تحلیل همبستگی برنامه‌های مدیریتی با میزان اثربخشی تعاونی‌های مرتعداری استان گلستان

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 45-64

محمدرضا شهرکی؛ احمد عابدی سروستانی؛ بهاره بهمنش؛ یازمراد کوسه غراوی


تأثیر ابزارهای ترویجی و منابع اطلاعاتی بر مشارکت کشاورزان استان گلستان در تعاونیهای آب بران

دوره 22، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 127-145

آرزو میرزایی؛ سید مهدی میردامادی؛ سید محمود حسینی؛ اشرف سجادی


راهکارهای تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تعاون مطالعه موردی استان گلستان

دوره 20، شماره 212، اسفند 1388، صفحه 133-168

حسینعلی سرگزی؛ اصغر باقری؛ غلامرضا خوش فر