کلیدواژه‌ها = استان کرمانشاه
عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی تولیدی استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 119-146

10.22034/ajcoop.2020.122103

جلال الفتی؛ حسن رنگریز؛ کیومرث احمدی؛ بیژن رضایی


الزامات شکل گیری تعاونیهای دانش آموختگان کشاورزی

دوره 21، شماره 4، دی 1389، صفحه 55-70

وحید علی آبادی؛ امیر حسین علی بیگی؛ جعفر توکلی


تعیین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در تعاونیهای صنعتی استان کرمانشاه

دوره 20، 204-205، تیر 1388، صفحه 21-40

آرزو باباجانی؛ سید محمود حسینی؛ کیومرث سهیلی؛ سهراب دل انگیزان