کلیدواژه‌ها = تعاونی تولید
راهبردهای مناسب برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی در تعاونی های تولید منطقه آزاد ماکو

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 53-80

مرتضی فیض الله زاده؛ شهرام محمدزاده؛ صمد کراری


امکان‌سنجی تشکیل تعاونی تولید مبتنی بر کشاورزی سبز میان زنان روستایی استان ایلام

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 93-118

فرشته صی محمدی؛ حسین مهدی زاده؛ سمیره صی محمدی


بررسی آثار اقتصادی شرکت‎های تعاونی تولید آراز 1 و 2 در منطقه آزاد ماکو

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 85-106

جبار طالبی؛ شهرام محمدزاده؛ اعظم رضایی


امکان سنجی استقرار تعاونی های آب بران در استان گیلان

دوره 4، شماره 15، دی 1394، صفحه 65-89

منوچهر پارسافر؛ محمدصادق الهیاری؛ غلامرضا پیکانی؛ محمد کاوسی کلاشمی


بررسی میزان توجه تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج به ابعاد کشاورزی پایدار از دیدگاه ارکان تعاونیها

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 103-123

رضا ابراهیمی میمند؛ ، محمد حسین رزاقی؛ سید مهدی میردامادی