کلیدواژه‌ها = کارآفرینی تعاونی
عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 105-144

10.22034/ajcoop.2017.57430

محمد شریف شریف زاده؛ الهه رستمی فلوردی؛ غلامحسین عبدالله زاده


ویژگیهای کارآفرینی زنان روستایی در تعاونیهای استان سمنان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 69-86

مونا بابایی؛ مهرداد نیک نامی؛ داود ثمری