کلیدواژه‌ها = شرکتهای تعاونی
بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی استان همدان

دوره 23، شماره 11، مهر 1391، صفحه 61-88

جلاله جهانی؛ احمد قیدی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


نقش تعاونیهای صنایع کوچک در اشتغالزایی و توسعه روستاها

دوره 22، شماره 6، تیر 1390، صفحه 135-157

علی شمس الدینی؛ سید ناصر حسینی


وضعیت تأمین مالی تعاونیها و شیوه‌های تقویت آن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 27-58

سید شمس‌الدین حسینی؛ امیررضا سوری