کلیدواژه‌ها = تعاونیهای کشاورزی
شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیستم‌ اطلاعات مدیریت توسط مدیران تعاونیهای کشاورزی استان ایلام

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 41-62

عبدالحمید پاپ‌زن؛ حسین مهدی‌زاده؛ زهره معتمدی‌نیا


بررسی راهبردی تعاونیهای کشاورزی استان همدان مطالعه موردی تعاونیهای طیور

دوره 23، شماره 11، مهر 1391، صفحه 89-115

لیلا زلیخائی سیار؛ سمیه لطیفی؛ احمد یعقوبی فرانی


تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی تهران

دوره 20، 210-211، دی 1388، صفحه 17-37

اقدس آمدی؛ ایرج ملک محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا