کلیدواژه‌ها = شرکت‌های تعاونی روستایی
تحلیل تطبیقی شبکه اجتماعی شرکت‌های تعاونی روستایی استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 46، تیر 1402

10.22034/ajcoop.2023.349146.1786

موسی اعظمی؛ مهرداد پویا؛ جواد مرادی مریم نگاری


تحلیل روحیه کارآفرینی مدیران شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 133-155

ابراهیم نصیری فرد؛ محمد صادق اللهیاری؛ زهرا دقیقی ماسوله