کلیدواژه‌ها = تعاونی‌های کشاورزی
بررسی نقش تعاونی‌های کشاورزی درکاهش هزینه‌های تولید (مطالعه موردی سیب‌زمینی کاران شهرستان اردبیل)

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 153-186

ابوالفضل محمودی؛ جلال خیرخواه مقدم؛ غلامرضا یاوری؛ اقسانه نیکوکار


بررسی تأثیر عضویت در تعاونی‌های تولید کشاورزی بر پایداری الگوی کشت

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 1-26

فاطمه رستگاری پور؛ مریم علوی؛ علیرضا کرباسی


بررسی تأثیر مؤلفه‌های بازدارنده توسعه کارآفرینی سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی

دوره 6، شماره 22، شهریور 1396، صفحه 123-150

احسان خسروی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ مرتضی اکبری


بررسی عوامل بازدارندة توسعة تعاونی‌های کشاورزی شهرستان دهلران با استفاده از رهیافت نظریة بنیانی

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 25-43

اقدس ولی‏زاده؛ حسین آگهی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ امین خلیلی؛ آزاده قربانی پیرعلیدهی