کلیدواژه‌ها = عوامل بازدارندة توسعه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل بازدارندة توسعة تعاونی‌های کشاورزی شهرستان دهلران با استفاده از رهیافت نظریة بنیانی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 25-43

اقدس ولی‏زاده؛ حسین آگهی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ امین خلیلی؛ آزاده قربانی پیرعلیدهی