کلیدواژه‌ها = شرکت تعاونی
بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 113-153

فاطمه هماپور؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده


بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 103-127

غلامرضا مجردی؛ زینب شاهقلیان؛ جعفر یعقوبی


عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر

دوره 20، شماره 212، اسفند 1388، صفحه 33-54

حسین صفری؛ خسرو آریان فر؛ عباس ابراهیمی