کلیدواژه‌ها = تعاونی کشاورزی
توسعه مشتری‌محور کودهای ان‌پی‌کی جدید با استفاده از داده کاوی (مورد مطالعه: تعاونی‌های کشاورزی)

دوره 9، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 161-196

محمد بهارلوئی؛ سید حیدر میر فخرالدینی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حبیب زارع احمدآبادی


عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در تعاونیهای تولیدی کشاورزی استان ایلام

دوره 8، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 50-70

مرجان واحدی؛ معصومه ملکی؛ محمد باقر آرایش


توسعه اشتغال دانش‏بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی بر اساس روش داده بنیاد

دوره 8، شماره 31، آذر 1398، صفحه 27-56

علیرضا جمشیدی؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده


شناسایی مخاطرات اثر‌گذار بر مدیریت شرکت‌های تعاونی کشاورزی در منطقه سیستان

دوره 7، شماره 25، خرداد 1397، صفحه 75-97

شایان شهریاری مقدم؛ محمود احمدپور برازجانی؛ حمید محمدی؛ ولی الله سارانی


واکاوی عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان براساس مدل ارزیابی تلفیقی

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 145-169

فریبا حیدری؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ علیقلی حیدری


عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت‌های تعاونی کشاورزی و ادارات تعاون

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 113-140

زهرا حاجی هاشمی؛ حشمت اله سعدی؛ علی صنایعی


تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی

دوره 5، شماره 19، آذر 1395، صفحه 167-189

احسان خسروی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ مرتضی اکبری


شاخص های شناسایی تعاونی‎های موفق کشاورزی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 39-60

فریبا حیدری؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ علیقلی حیدری


نقش تعاونی‌های کشاورزی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی استان تهران

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 1-24

سمیه ده حقی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی