کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
تعداد مقالات: 6
1. موانع کارآفرینی زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 133-152

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ نادیا آنی


2. بررسی نیازهای آموزشی و مشکلات اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه در شهرستان پاوه

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 41-73

رضا موحدی؛ علی اکبر قادری؛ موسی اعظمی


3. عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی شهرستان قائمشهر

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 23-45

امیر احمدپور؛ محدثه عبدی ترکامی؛ شهره سلطانی


4. نقش تعاونی‌های کشاورزی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی استان تهران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 1-24

سمیه ده حقی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی


6. عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 79-100

سید حسین زارعی پهنه کلائی؛ امیر احمدپور؛ مهدی چرمچیان لنگرودی