کلیدواژه‌ها = عوامل درون سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستان

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 67-85

سمیه کردعلی وند؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


3. بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و میزان موفقیت شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه

دوره 22، شماره 5، بهار 1390، صفحه 145-161

فرهاد نژادایرانی؛ یعقوب علوی متین؛ کبری فیروزی