کلیدواژه‌ها = توسعه
واکاوی نقش توان‌های محیطی کشاورزی بدون آب و کشت تعاونی جالیز در بستر دریاچۀ هامون بر توسعۀ مناطق روستایی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 115-154

علیرضا شهبازی؛ حسنعلی جهانتیغ؛ امیرحمزه شهبازی؛ هادی نیکخواه نوری


عوامل مؤثر بر توسعه تعاونی‌های کشاورزی در شهرستان شبستر

دوره 7، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 103-128

الهام پیروز؛ سمانه قلی‌پور


موانع و راهکارهای فعال سازی تعاونی های مرزنشین استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 89-109

حسین حیدری؛ امیرحسین علی بیگی؛ اکرم بینائیان


بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 103-127

غلامرضا مجردی؛ زینب شاهقلیان؛ جعفر یعقوبی